VSTAŇ A CHOĎ

Když Petr a Jan přicházeli k chrámu, procházeli kolem žebráka, který byl chromý od narození. Petr a Jan pravděpodobně prošli kolem tohoto muže nesčetněkrát, ale tentokrát se zastavili. Zástupy na náměstí slyšely Petra, jak říká žebrákovi: "Pohleď na nás!.......Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď." (Skutky 3:4; 6, Ekumenický překlad).
Petr vyzval Pána, aby jednal a dal tak v sázku Jeho vlastní slávu. Lidé v davu si museli mezi sebou říkat: "Jak pošetilý kazatel. Chce po muži, který je chromý po celý svůj život, aby vstal a chodil." Byli připraveni se Petrovi a Janovi  krutě vysmát. 
POSKAKOVÁNÍ A TANEC
Pak chromý muž dostal cit do chodidel. Nejprve mohl pohnout kotníkem. Pak se mu cit přesunul nahoru do lýtek a do stehen. Zvedl se do podřepu a postavil se. Pak k úžasu celého publika začal skákat a tančit. 
Zeptám se vás: Co kdyby Bůh nejednal? Petr se nestaral o to, co se stane, když Bůh nezasáhne. Bůh nikdy nezahanbí ty, kdo mu důvěřují!
Dnes jsme také povoláni dát v sázku Boží reputaci, čest i slávu.
BOŽÍ ZÁMĚRY PŘETRVÁVAJÍ
Přemýšlej o biblických příbězích, které jsme četli. V každém z nich bylo v sázce to, proč Ježíš přišel a zemřel. Napříč starým i novým zákonem Boží záměry, plány i lidé vždy přetrvali. A pokaždé Bůh vyzýval svůj lid, aby mu nejenom důvěřovali, ale i věřili tomu, že On bude dělat zázraky.
Teď mi odpovězte: bude Pán od současné generace požadovat něco menšího než toto?