BOŽÍ POZEMSKÁ POŽEHNÁNÍ - Gary Wilkerson

Mojžíš věděl, jak jsou pro Izraelity důležitá Boží požehnání. Boží nadpřirozené skutky zachránily jejich životy – mana z nebe, když čelili hladovění, a voda ze skály, když jejich těla zakoušela nesnesitelnou žízeň.
Mojžíš také ocenil, že smyslem těchto zkušeností a zázračných zaopatření bylo poznání soucitného a milujícího Boha a důvěra v Něho. Nelze se tedy divit následujícímu Mojžíšovu výroku: „Dej mi poznat svou cestu, abych poznal tebe a našel u tebe milost“ (Exodus 33:13).
Mojžíš konec konců věděl, že Boží milost není v požehnáních, která Bůh uděluje, nýbrž v poznání samotného Hospodina.
OČIMA PASTORA
Děkuji Bohu za Jeho pozemská požehnání. Jako pastor jsem zvyklý neustále vidět Jeho úžasné skutky v životech lidí. Obnovuje rozpadlá manželství. Zaopatřuje potřebné. Přináší uzdravení.
Při psaní těchto řádků myslím na chlapce jménem Isaiah, u něhož se neočekávalo, že po svém narození bude žít déle než deset dní. Poté, co přežil první rok, lékaři řekli, že nikdy nebude chodit. Nedávno mi jeho matka poslala video ze svatby, kde malý Isaiah tančí s nějakou dívenkou!
BOŽÍ DECH ŽIVOTA
Tyto věci vypovídají o Boží neomezené milosti – Jeho schopnosti vdechnout život do pustých pouští. Všichni zakoušíme Jeho nezměrnou milost ve svých vztazích, ohledně svého zdraví, ve své práci či ve škole. Bojujeme-li v jakékoli oblasti svého života, nebo jsou-li naše okolnosti těžko zvládnutelné, On nás posiluje svou utěšující přítomností. Bůh činí v našich životech nepředstavitelné věci. Jeho neomezená milost nezná hranic.