BŮH VÍ – A JEDINĚ NA TOM ZÁLEŽÍ

Ježíš hovoří o trávě, která je dnes svěží a zelená, zítra však bude požata. Chce, abychom si pamatovali, že On jí dává život a péči.
„Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní!“ (Lukáš 12:28).
Neodvážíme se pomyslet, že by se Bůh o naše potřeby staral méně než o trávu. On moc dobře ví, co potřebujeme, zda jídlo, peníze nebo oděv.
NEJVĚTŠÍ ZASLÍBENÍ NAŠEHO OTCE
„Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete“ (12:30).
Opět nám Kristus připomíná: „Toto je všechno, co potřebujete vědět: Váš nebeský Otec zná vaše potřeby. Již si je zaznamenal.“
Ježíš slibuje: „Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Neboj se, malé stádce“ (12:31-32). Náš Pán nám požehná vším, co potřebujeme, pokud Mu budeme důvěřovat.
BŮH NIKDY SVÉ „MALÉ STÁDCE“ NEOPUSTÍ
Znepokojuješ-li se zaopatřením své rodiny pro budoucnost, mám pro tebe dobrou zprávu: Tvé děti jsou Božími dětmi. A On o své milované pečuje lépe než ty. Ježíš ví přesně, co vy všichni potřebujete, abyste přežili.
Ví o tom, že potřebujete mít střechu nad hlavou. Přesně ví, kolik platíš měsíčně za bydlení. Ví o každém krku, který musíš nasytit, a zná množství jídla ve tvé spíži. Můžeš mu důvěřovat, že zcela uspokojí všechny tyto potřeby, protože to slíbil.