STARÁ SE O TEBE

Pán říká bohatým i chudým, "nestarejte se o své pozemské věci. Chci, abyste se mnou trávili čas a důvěřovali mi. Postarám se o všechny vaše budoucí potřeby a dám vám vše nutné pro život."
Tohle je lekce, kterou se každý věřící musí naučit a také ji praktikovat.
Události se teď ve světě dějí daleko rychleji, než aby je někdo stačil všechny usledovat. Násilí je všude kolem nás a morální hranice jsou prolomeny. Dosah současných událostí je příliš hluboký a komplikovaný, aby se dal plně pochopit.
SVĚTLO VE TMĚ
Naše víra je ukotvena v tomto: náš nebeský otec nás zná. Přesně ví, co potřebujeme a kdy to potřebujeme. A už jen ten samotný fakt, že On ví, je dostatečným důkazem, že se o nás stará. Má z nás radost a my jsme schoulení v Jeho bezpečné náruči. 
Daniel o Bohu řekl:
"On ví, co leží v tmách, a světlo u něj přebývá." (Daniel 2:22)
Bůh ví, jaká temnota je před námi a také ví, že ani tato temnota nám nemůže zakrýt Jeho tvář.
VĚŘ JEHO OBROVSKÉ LÁSCE
Vpravdě, jasnou cestu těžkými časy najdeme jen skrze víru v Pána. Každý den nás povolává k dětsky prosté víře v Jeho věrnost. Mějme všichni oči upřené na Ježíše! Důvěřujme Jeho obrovské lásce a starosti o nás. "Všechnu svou starost svěřte Jemu, vždyť Jemu na vás záleží." (1. Petrův 5:7)