OBNOVA PO ZTRÁTĚ

Když David viděl Boží vedení po katastrofě v Siklagu (1. Samuelova 30:1-6, Ekumenický překlad), věřím, že tehdy uslyšel za sebou hlas, který šeptal: "To je ta cesta, jdi po ní." Milovaní, to stejné dnes platí i pro nás. 
Existuje stará gospelová chvála, která se jmenuje "On připraví cestu," a náš Pán přesně toto dělá. Vidíš, že On měl pro nás vždy připravený plán, který stále platí dokonce i teď bez ohledu na to, v jakém jsme se zrovna ocitli zmatku.
NA ČEM OPRAVDU ZÁLEŽÍ?
Jsem přesvědčená o tom, že slovo od Boha, které si David pořád dokola přehrával ve své mysli, bylo: "Jistě všechny vysvobodíš." David si plně uvědomoval, že nezíská zpět svůj dům v Siklagu a stejně tak jeho vojáci nezískají zpět svoje domy, zahrady a majetek. Tyto materiální věci byly všechny pryč, spálené a zničené. Ne, všechno, co mohli získat zpět, byla ochrana a bezpečí pro jejich rodiny. 
David a všech 600 jemu oddaných mužů se zabývalo v tuto chvíli jedinou myšlenkou: aby se jejich rodiny - to, na čem opravdu záleželo - ocitly v bezpečí. Pravděpodobně museli se svými ženami a dětmi po této události bydlet ve stanech. Bůh je ale ujistil, že budou v bezpečí.
ZAPOMEŇ NA "STARÉ DOBRÉ ČASY."
Vidíš paralely s dnešní dobou? Tito muži nebyli schopni obnovit svůj starý životní styl. Neplánovali se vrátit k pokojným dnům, které dříve tak poklidně plynuly. Tyto "staré dobré časy" již byly minulostí - ale oni získali zpět všechny důležité věci.
Tak vysvobodil David všechno, co Amálekovci pobrali; i obě své ženy David vysvobodil. (1. Samuelova 30:18, Ekumenický překlad)