SLOVO POVZBUZENÍ

Věřím, že skrze vír všech těch chaotických událostí, které se nyní ve světě dějí, chce Bůh svrhnout nenasytnost, chtivost a pýchu. Jsem přesvědčený, že už nemůže snést, jak sexuální perverze ničí duši celé generace. A myslím, že vše vyvrcholilo manželstvími osob stejného pohlaví. Nyní přijde Boží odplata.
Izaiáš popisuje historické období, které bylo plné pláče, strachu a obav.  Ale Bůh dal Izaiášovi slovo povzbuzení pro Svůj lid:
„Dodejte síly ochabujícím rukám, zpevněte podlomená kolena. Řekněte těm, kdo mají srdce bázlivé: ‚Nebojte se, vzchopte se! Hle, váš Bůh s pomstou přichází, se svou odplatou vás jde zachránit!‘“(Izaiáš 35, 3–4, kurzíva přidána).
Hospodin řekl jinými slovy toto: „Posilněte vyčerpané. Poskytněte podporu těm z vás, kteří jsou slabí. Povzbuďte všechny, kdo se strachují a jsou plní úzkosti. Řekněte jim: ‚Není třeba se bát. Tohle všechno dělá Bůh. A skrze to ochrání Svůj lid. Dělá to, aby vás ochránil.‘“
I ZBOŽNÍ SE TŘESOU STRACHY
Milovaní, i ti nejzbožnější z nás někdy zažijí, že jim srdce svírá náhlý nával strachu, když přijde nějaká strašná událost. V takových chvílích není hřích, když projdete okamžikem hluboké úzkosti.
Když Bůh dával toto slovo Izaiášovi, chtěl se skutečně ujistit, že nikdo z těch, kdo se cítili tou strašnou situací přemoženi, nebude úplně zdrcen. Chtěl, aby každé unavené, ustarané srdce slyšelo: „Neboj se! Vzchop se, neboť Hospodin zachrání Svůj lid.“