BOJUJ ZA SVOJI VÍRU

Přichází čas, kdy všechen pláč musí skončit . To se děje tehdy, když se Boží lidé povznesou nad svoje bědování, nad každou katastrofickou předtuchu, a vrátí se k bojování.  Nový zákon v listu Židům opakuje Izaiášova slova: 
  • "Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena"
  • a "vykročte jistým krokem", aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo.(Židům 12:12 - 13, Ekumenický překlad)
Do důsledku vzato,  význam je: "Nestůj na místě. Vstaň a bojuj za svoji víru. Nevzdávej se kvůli bolavým a třesoucím se kolenům: namísto toho běž. Když se podvolíš strachu a obavám, tvoje víra může skončit ochromená."
Po přetrvávajícím období pláče přichází čas bojovat!
ODHOĎ OBVINĚNÍ
Uvažuj o ochromené reakci Davidovy armády na kalamitu v Siklagu. Jakmile tito mocní mužové přestali plakat, rozhněvaní vstali a svalili na Davida vinu za to, že dovolil katastrofu. Byli tak rozhořčení kvůli svému strašnému neštěstí, že začali sbírat kameny, aby jej zabili (přečti si odkaz v 1. Samuelově 30:1 - 6). 
Podle mého názoru to je přesně to, co právě teď většina lidí dělá, když vidí situaci ve světě. Obracejí se nalevo a napravo s otázkou: "Kdo nese vinu za tuto pohromu? Ve všem je hrozný nepořádek." 
NECH TO BÝT - A BOJUJ
Naléhám na každého Ježíšova následovníka: zapomeň na to, jak jsme se sem dostali  a kdo za to zodpovídá. Ze všeho nejdříve ale nech být svoje  "co by bylo, kdyby." - "Kdybych jenom byl býval udělal to nebo tamto, moje finanční situace by byla dobrá, můj život by byl lepší." Když ustrneš na takových myšlenkách, tvůj strach se promění v hněv nebo v jinou ochromující, destruktivní náladu. Pánův záměr je nasměrovat všechny tvoji energii jiným směrem. Jeho Slovo nám říká: "Teď je čas bojovat za svoji víru!"