BOŽÍ SPECIÁLNÍ JEDNOTKY

Určitě jste slyšeli o amerických jednotkách speciálních sil – nejlépe vycvičené armády v armádě, elitní jednotce oddaných vojáků. Speciální síly se skládají jen z dobrovolníků – bojovníků, kterých si všimli a taktéž je povolali jejich nadřízení.

Před válkou v Afghánistánu, Usáma bin Ládin tvrdil, že američtí vojáci jsou slabí, zbabělí a nepřipraveni pro boje v horách. Předpovídal, že Talibán pošle americké vojáky domů s ostudou, ale nepočítal právě s americkými jednotkami speciálních sil. Tyto nebojácné jednotky napadly Afghánistán s pouhými 2000 vojáky. A během několika dnů lokalizovali veškeré opevnění svých nepřátel.

Věřím, že Bůh dělá něco podobného i v duchovní oblasti. Při své modlitbě jsem byl unešený představou Ducha svatého, kdy Bůh pracuje na nebesích na utajené operaci. Pozvedá armádu uvnitř armády, vyhledává své vojáky, aby zformoval elitní jednotku dobrovolníků. Tato speciální jednotka je tvořena z bojovníků, kterých se může dotknout a povzbudit je pro boj s nepřítelem. Příklad toho nalézáme i v Písmu, u Saulova zvláštního vojska. Písmo zde uvádí: „doprovázen oddílem bojovníků, jejichž srdcí se dotkl Bůh“ (1.Samuel 10:26).

Boží speciální jednotky dnes zahrnují mladé lidi, generaci středního věku i postarší. Byli cvičeni ve svých tajných modlitebních koutcích. Jejich důvěrný vztah s Ježíšem je naučil, jak bojovat. Nyní vědí, jak vést boj na jakékoliv duchovní rovině, ať už v horách nebo v údolích.

Boží armáda v armádě se nachází v každém národě. Její působení je možná teď skryté, ale brzy ji uvidíme, jak činí hrdinské činy v Kristově jménu a moci. Boží slovo vstupuje do popředí a ukončuje hlad po něm. Pán zvítězí. Jeho slovo všechno přemůže.

„Lidé znající svého Boha se mu ale statečně vzepřou“ (Daniel 11:32).

„Kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích, běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni“ (Izaiáš 40:31).