ON CHCE VŠECHNO

„Blaze každému, kdo na něj očekává…více už plakat nebudeš: jakmile zazní tvé volání, zahrne tě svou milostí…Vydáte-li se doprava nebo doleva, vlastníma ušima za sebou uslyšíš: To je ta cesta, jděte po ní. Tehdy vám bude do zpěvu, jako v noci…v srdci budete veselí“ (Izaiáš 30:18-19, 21, 29).

Bůh promluví pouhé slovo a nepřátelé se budou před námi potácet: „Hospodin svým hlasem vyděsí Asýrii, svou holí ji bude bít“ (Izaiáš 30:31). Milovaní, neexistuje žádná záležitost, kterou by náš Otec nemohl vyřešit, žádná bitva, kterou bychom s ním nevyhráli, když mu vyjde ze rtů pouhé slovo. Izaiáš říká, že „Hospodinův dech“ sežehne všechno, co nám stojí v cestě (Izaiáš 30:33).

A přece tento proces, kdy důvěřujeme Bohu ve všem, není snadný. Nedávno jsem hledal Pána v situaci, která se týkala našeho kostela zde v New York City. Řekl jsem Bohu: „Důvěřuji ti v tom, Otče. Hledal jsem tě a mám v té věci pokoj.“ A hle, jak mi odpověděl: „Davide, jsem ohromen tím, že mi dokážeš důvěřovat ohledně svých nemovitostí, financí a dalších materiálních věcí. Přesto mi stále ještě nedůvěřuješ ve věcech, které se týkají tvé fyzické pohody.“

Velmi jsem si uvědomoval svůj věk. A byl jsem až moc soustředěn na to, co se stane s mou rodinou, až tady nebudu. Pánova odsuzující slova mne zasáhla jako blesk. Každou materiální starost jsem vložil do jeho rukou, ale nikoli veškeré starosti. Uvědomil jsem si: „Pane, ty chceš, abych ti svěřoval všechno, viď?“

Ano, milí svatí, on chce všechno – tvé zdraví, tvou rodinu, tvou budoucnost. Chce, aby ses mu svěřoval s každou záležitostí. A chce, abys žil v tichosti, důvěře a pokoji. A tak, vejdi do své tajné komůrky a zůstaň sám s Pánem. Přines mu všechno. Vždyť slíbil: „Uslyšíš za sebou mé slovo, které ti řekne, kterou cestou máš jít. Toto je ta cesta – jdi po ní.“

Důkazem víry je pokoj. Důvěrná víra působí pokoj v mysli. A opravdová víra svěřuje všechny věci do jeho rukou.