SILNÝ, DUCHOVNÍ RICINOVÝ OLEJ

Boží přikázání milovat naše nepřítele se nám může zdát jako horký, odporný lék. Avšak, je to lék, který uzdravuje – stejně jako ricinový olej, který jsem musel pít za mlada.
Ježíš to vyhlásil velmi jasně: „Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního a svého nepřítele měj v nenávisti.‘ Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují“ (Matoušv5:43–44).

Protiřečil Ježíš zákonu? Vůbec ne. Převracel ducha přirozenosti, který pronikl zákonem. V té době, Židé milovali jenom ostatní Židy. Žid nemohl podat ruku pohanovi, nebo dokonce ani nemohl dopustit, aby se jeho roucho dotklo šatů cizince. Přesto, toto nebyl duch zákona. Zákon byl svatí a poučný: „Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Na hlavu shrneš mu tím žhavé uhlí, sám Hospodin ti odplatí“ (Přísloví 25:21–22).

Můžeme nenávidět nemorální jednání vládních představitelů. Můžeme nenávidět hříchy homosexuálů, zastánců interrupce a všech těch, kteří pohrdají Kristem. Ale Pán nám přikazuje, abychom je milovali jak lidi – lidi, za které Ježíš zemřel. Také nám přikazuje modlit se za ně. Pokaždé, kdy pohrdám spíše osobou, než principem, dle kterého se řídí, nejsem věrný následovník Krista.

Jednou jsem viděl pochod gayů po Páté Avenue v New Yorku. 250 tisíc gayů, mnozí polonazí, někteří s plakáty s nápisem „Bůh je gay.“ Viděl jsem, jak někteří opustili svou řadu a pouštěli se do křesťanů, kteří nesli bannery „Bůh nenávidí tvůj hřích, ale tebe miluje“.

Vzplanul jsem hněvem a měl jsem chuť přivolat na ně sodomský oheň. Nicméně, po chvíli přemýšlení jsem si řekl ve svém srdci: „Jsem jako učedníci, kteří chtěli, aby odpůrci Krista byli stráveni ohněm.“

Říkám: Homosexualita je hřích! Cizoložství taktéž! Stejně však hořkost a neodpuštění.

Milujte své nepřátele! Milovat ty agresivní vojnové zločince? Modlit se za ně? Žehnat těm, kteří tě proklínají?

To je přesně to, co Ježíš řekl!

Tak to dělejme!