MODLITBA, PŘED KTEROU SE TŘESE PEKLO

Když se psala kniha Daniel, byl Izrael pod zajetím Babylóna. A podle kapitoly šest bylo po celoživotní službě Danielovi osmdesát let.

Daniel byl vždycky velký modlitebník. A i nyní, ve stáří, v tom nehodlal polevit. Písmo nikde nezmiňuje, že by byl Daniel vyčerpaný nebo znechucený. Ba naopak, Daniel právě začínal. Písmo říká, že i když tomuto člověku táhlo na osmdesát, jeho modlitby třásly peklem a ďábla pěkně rozčilovaly.

Král Darjaveš povýšil Daniele do nejvyššího úřadu v zemi. Stal se jedním ze tří říšských vládců, vládl nad panovníky a správci 120 provincií. Darjaveš Daniele upřednostňoval před ostatními dvěma vládci a učinil ho zodpovědným za formování vládní politiky a vyučování všech jmenovaných soudních kandidátů a intelektuálů (Daniel 6:3).

Daniel byl očividně dost zaneprázdněný prorok. Představuji si všechny ty různé tlaky spojené s touto službou, s jeho nabitým rozvrhem a časově náročnými schůzkami. Nicméně nic nemohlo Daniela odradit od jeho času k modlitbě. Nikdy nebyl tak zaměstnán, aby se nemohl modlit. Modlitba zůstala jeho hlavní činností, prioritou před ostatními požadavky. Třikrát denně si mezi všemi svými povinnostmi, úkoly a žádostmi vyhradil čas na Pána. Prostě ukončil své aktivity a modlil se. A Bůh mu odpovídal. Daniel obdržel veškerou svou moudrost, vedení, poselství a proroctví na kolenou (viz Daniel 6:10).

Asi se ptáte – co je to za modlitbu, jež otřese peklem? Pochází od věrného, pilného služebníka, který vidí svůj národ a církev upadat do hříchu. Takový člověk padne na kolena a volá: "Pane, nechci být součástí toho, co se děje. Dovol mi být příkladem tvé péče uprostřed této zlé doby. Je mi jedno, že se nikdo jiný nemodlí. Já se modlit budu."

Jsi moc zaneprázdněný na to se modlit? Říkáš: "beru to vírou?" Možná si myslíš: "Bůh zná mé srdce, ví že nestíhám. Vysílám k němu v myšlenkách modlitby celý den."

Ale já věřím, že Bůh chce s námi trávit kvalitní, neuspěchaný čas - modlitbou, jež bude skutkem lásky a oddanosti, nejen žádankou o čas.