PŘEKÁŽKY RŮSTU V MILOSTI

V Efeským 4:31, Pavel uvádí seznam věcí, kterých se musíme zbavit, chceme-li růst v milosti Krista. „Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať vás opustí spolu s veškerou záští.“

Nesmíme přeskočit tyto položky Pavlova seznamu. Apoštol říká, že se bezpochybně musíme postavit proti těmto věcem, pokud chceme růst v milosti. Jestliže je ignoruješ, zarmoutíš tím Ducha Svatého. Tvůj růst se zabrzdí a bude z tebe duchovní „živá mrtvola“.

První tři položky na Pavlovém nevyžadují delší vysvětlování. Hořkost je odmítnutí zapomenout na staré zranění nebo neochota odpustit minulé zlo. Hněv je tvrz nenávisti, spojena s nadějí na pomstu. Zuřivost je pobouření – buď je to rychlý výbuch, nebo pomalu hořící rozhořčení vůči někomu. Urážky jsou slova, které ničí – jsou opakem povznesení, jsou zlomyslné a bolestné.

Křik je náhlý výbuch kvůli maličkosti, zbytečný humbuk. Vyvoláváme křik, když děláme velkou věc z něčeho nedůležitého, nebo když uděláme scénu místo snahy pomoct a uzdravit.

Poslední položka je zášť. Zášť je touha vidět utrpení druhého člověka. Pro mnohé křesťany to znamená doufat, že Bůh potrestá osobu, která jim ublížila. Je to satanský duch, který se obvykle skrývá hluboko v srdci.

Když Pavel říká „Ať vás všechny tyto zlé věci opustí,“ nemluví o rychlé nápravě, nýbrž popisuje proces, který je otázkou růstu, jež vyžaduje čas. Někdy se nám může stát, že selžeme při odstraňování těchto věcí. Ale jestliže to rychle olitujeme a zavážeme se k nápravě s danou osobou, časem tyto záležitosti vymizejí z našeho života.