ZNÁT JEHO HLAS

Ti, kdo doopravdy znají Boha, se naučili, jak rozpoznat jeho hlas mezi všemi ostatními hlasy. On chce, abys byl naprosto přesvědčený, že s tebou touží hovořit – říci ti věci, které jsi nikdy předtím neviděl ani neslyšel.

Věřím, že od těch, kteří by slyšeli Boží hlas, jsou požadovány tři věci:

1. Neotřesitelná důvěra, že Bůh chce s tebou mluvit. Musíš být plně přesvědčen a zcela důvěřovat. On je doopravdy Bůh, který hovoří – a chce, abys znal jeho hlas, abys mohl činit jeho vůli. To, co ti Bůh říká, nikdy nepřekročí hranice Písma.
2. Hodnotný čas a ztišení. Musíš být ochotný se zavřít s Bohem a nechat všechny ostatní hlasy umlknout. Opravdu, Bůh k nám hovoří po celý den. Ale kdykoli chtěl v mém životě něco vybudovat, jeho hlas přišel pouze poté, co jsem vytěsnil všechny ostatní hlasy.
3. Žádat ve víře. Nic od Boha nezískáme (včetně slyšení jeho hlasu), dokud nebudeme pevně věřit, že je schopen nám oznámit své myšlenky – uschopnit nás, abychom porozuměli jeho dokonalé vůli!

Bůh není žádný šprýmař! Nedovolí nepříteli, aby tě podvedl. Když mluví Bůh, přichází pokoj – a satan tento pokoj nedokáže zfalšovat!

„Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají“ (Jan 10:2-5).