PROBUĎ SE A ŽIJ – NYNÍ!

Většina z nás je stále ještě zabedněná a vyhlíží své naplnění v budoucnosti. Myslíme si, že nějaká událost v budoucnu nebo nějaká změna našich okolností nám přinese pokoj a radost. Říkáme: „Jen počkej, můj den přijde. Nějak, někdy, někde…Nevím, co to bude, bude to pro mne neobvyklé, ale přijde to.“ Jsme jako děti, které čekají na Vánoce a počítají dny.

Během svého chmurného období, kdy sám sebe zkoumal, napsal David, že cítí, že čas ubíhá příliš rychle. A on se domníval, že vykonal tak málo. V tu chvíli se mu všechno zdálo být marné. „Jistě tak pomíjí člověk jako stín, nadarmo zajisté kvaltuje se. Shromažďuje a neví, kdo to pobéře. Načež bych tedy nyní očekával, Pane?“ (Žalm 39:7-8). David byl sklíčený a deprimovaný. Jeho tehdejší situace se jevila tak zbytečná. A volal ze svého zmateného srdce: „Na co bych tedy nyní očekával, Pane?“

Nedávno jsem se procházel zcela sám po kopcích Pennsylvánie a Bůh mi položil na srdce tu samou otázku: „Davide, na co očekáváš? Proč není dnešek tím nejlepším dnem tvého života? Proč nemůžeš nyní být naplněn a šťastný? Neexistuje nic mimo to, co jsi už dostal v Ježíši.“

Ptám se tě: Na co očekáváš? Snad odpovíš: „No, na pana Pravého.“ Ten zbožný člověk, jak si myslíš, tě zachrání z veškeré osamělosti a naplní tvou duši nevýslovnou radostí. Někteří jsou již otráveni tím, jak čekají, kdy jejich kamarádi vejdou do slávy, protože se těší na romanci, která přijde do jejich života a vytrhne je z jejich prázdnoty. Ne! Neexistuje nic, co tě změní nebo zachrání od toho, kým již jsi. Pokud si myslíš, že někdo jiný vyřeší tvou opuštěnost, velmi se mýlíš. Musíš nalézt osvobození, pokoj, naději a radost nyní!

Ježíš je tím jediným, který může vyplnit tu nicotu. Probuď se a žij!