ON NÁS CHCE NAUČIT ZNÁT JEHO JMÉNO!

Ti, kdo doopravdy znají Boha, se naučili, jak rozpoznat jeho hlas mezi všemi ostatními hlasy. On chce, abys byl naprosto přesvědčený, že s tebou touží hovořit – říci ti věci, které jsi nikdy předtím neviděl ani neslyšel.

Pán mi nedávno ukázal, že stále ještě váhám, jestli slyším jeho hlas. Ano, vím, že on mluví a že ovce potřebují znát Pánův hlas. Pochyboval jsem však o své schopnosti ho slyšet. Všechen svůj čas jsem strávil „ověřováním“ hlasu, který jsem slyšel, a když se mi zdál být příliš mohutný nebo příliš tajemný, pomyslel jsem si: „To nemůže být Bůh. Kromě něho může mluvit také ďábel. Tělo mluví. Lživí duchové mluví. Po celý čas k nám přichází spousta hlasů. Jak mohu poznat Boží hlas?“

Věřím, že od těch, kteří by slyšeli Boží hlas, jsou požadovány tři věci:

1. Neotřesitelná důvěra, že Bůh chce s tebou mluvit. Musíš být plně přesvědčen a zcela důvěřovat. On je doopravdy Bohem, který hovoří – a chce, abys znal jeho hlas, abys mohl činit jeho vůli. To, co ti Bůh říká, nikdy nepřekročí hranice Písma.
2. Hodnotný čas a ztišení. Musíš být ochotný se zavřít s Bohem a nechat všechny ostatní hlasy umlknout. Opravdu, Bůh k nám hovoří po celý den. Ale kdykoli chtěl v mém životě něco vybudovat, jeho hlas přišel pouze poté, co jsem vytěsnil všechny ostatní hlasy.
3. Žádat ve víře. Nic od Boha nezískáme (včetně slyšení jeho hlasu), dokud nebudeme pevně věřit, že je schopen nám oznámit své myšlenky – uschopnit nás, abychom porozuměli jeho dokonalé vůli!

Ježíš říká: „Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo mu dal štíra, když ho prosí o vejce?“ (Lukáš 11:11-12). Jinými slovy: Jestliže prosíš svého nebeského Otce o slovo – jasné vedení, Boží nápravu, konkrétní potřebu – pomyslíš si, že by nechal ďábla, aby tě přišel podvést?

Předpokládejme, že nějaký syn volá noc co noc svému otci, aby dostal nasměrování a radu. A pak se jeho otec z ničeho nic rozhodne, že si z něj vystřelí a najme si někoho, aby mu do telefonu odpověděl – někoho, kdo napodobí jeho hlas. Když chlapec zavolá, imitátor mu dá všechny druhy zcestných rad a obalamutí ho. Syn je náhle zcela zmatený a hroutí se mu svět, protože všechno, co slyší, si protiřečí s tím, co se od svého otce naučil. Jakým bys řekl, že je takový muž otcem? Jistě, krutým! A přesto obviňujeme Boha, že nám to dělá, když mu nedůvěřujeme, a myslíme si, že hlas, který k nám mluví, vychází z podvodníka.

Bůh není žádný šprýmař! Nedovolí nepříteli, aby tě podvedl. Když mluví Bůh, přichází pokoj – a satan tento pokoj nedokáže zfalšovat! Pokud jsi na tichém místě odpočinku a přesvědčený, že Bůh k tobě hovoří, potom máš ujištění, které se nikdy nemění. Můžeš jít tisíckrát zpět k Bohu a uslyšíš to samé slovo – protože to je důvěra!