SPRÁVNÁ PÍSEŇ – ŠPATNÁ STRANA

Když procházely děti Izraele zkouškou, doopravdy se od nich očekávalo, že vprostřed zkoušek vyjádří vděčnost a vzdají díky? Když byly obklíčeni a v beznadějné situaci, očekával od nich Bůh skutečně takovou reakci?

Ano – naprosto! Bylo to tajemství, jak vybřednout z potíží. Bůh od nás něco chce v době nepřekonatelných překážek a zkoušek. Chce, abychom mu obětovali oběť díkůvzdání, když se nacházíme vprostřed těžkostí!

Věřím, že Jakub objevil toto tajemství, když napomínal: „Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky“ (Jakub 1:2). Říkal: „Nevzdávej se! Učiň ze svého srdce oltář a obětuj radostné díkůvzdání vprostřed svých zkoušek.“

Samozřejmě, že děti Izraele přinesly Hospodinu oběť chvály a díkůvzdání – ale učinily tak na špatné straně Rudého moře! Ano, lid se radoval celou noc – ale Boha to nijak nepotěšilo. Každý umí vděčně volat, když vyhraje. Ale otázkou, kterou Bůh položil Izraeli, bylo: „Budeš mě chválit předtím, než ti sešlu pomoc – dokud jsi uprostřed bitvy?“

Věřím, že kdyby se Izrael radoval u Rudého moře na „straně zkoušky“, nebyl by opět zkoušen u vody v Maře. Pokud by uspěli ve zkoušce u Rudého moře, vody v Maře by nechutnaly hořce, nýbrž sladce. A Izrael by viděl všude v poušti pramenitou vodu a nemusel by žíznit.

Bůh nám pomáhá zpívat správnou píseň na straně zkoušky. Našemu nebeskému Otci to přináší největší potěšení.

Nacházíš se právě teď v největších potížích? Pak zpívej! Chval! Řekni Pánu: „Ty to můžeš učinit – vysvobodil jsi mne dříve, dokážeš mne vysvobodit nyní. Mám spočinutí v radosti.“