JSI V BEZPEČÍ V LÁSCE SVÉHO OTCE!

Ježíš řekl, že když se marnotratný syn vrátil domů, přijali ho zpátky do otcovského domu. Dostal nové roucho, jedl u stolu svého otce a bylo mu plně odpuštěno. Ale to z něj neudělalo anděla.

Právě naopak – věřím, že jeho otec měl s ním ještě dost problémů, než to vše skončilo. Ale ta hlavní věc, kterou tento syn musel vědět, bylo jeho bezpečné zázemí v lásce svého otce! Musel vědět, že otec s ním bude mít strpení, bude s ním pracovat a milovat jej. Mezi Bohem a námi to je stejné. A přesto pořád říkáme: „Jednoho dne budu natolik dokonalý a spravedlivý před Bohem, že bude pro něj jednoduché mne milovat.“

Ne! On tě miloval, když jsi byl hříšník, zhýralec, nepřítel. O co víc tě miluje nyní, když jsi s ním usmířený! Bůh ti již řekl: „Miloval jsem tě, když si byl pro mne cizincem, ve vzpouře a ve hříchu. Nebudu tě snad milovat víc, když jsi přijal synovství?“

Nespočíváme v jeho lásce s takovou jistotou, jako bychom měli. A přesto Pán o sobě říká, že on JE láska. Jan napsal: „A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm“ (1. Janův 4:16).