BŮH MI ŘEKL NĚCO, CO JSEM NEČEKAL!

Jednou v noci na modlitební mi Bůh řekl něco o církvi, co jsem nečekal.

Pán mi pošeptal: „Tato církev potřebuje léčbu šokem! Příliš mnoho lidí je spokojených. Cítíte se bezpečně a chráněni před veškerými závany a vlnami falešných učení, která se ženou přes zemi – ale nejste připraveni na to, co má přijít!“

Milovaní, tato zpráva o svědectví Ducha, který je v nás, není požadavek – je to záležitost života a smrti! Pokud nemáte v těchto posledních dnech svědectví Ducha svatého, nebudete podle něho jednat. Přidáte se k přicházejícímu duchu Antikrista!

Svědectví Ducha svatého potřebujete každodenně – v práci, ve škole. Potřebujete správně posoudit politiky a vedoucí činitele, abyste náhle nepropadli antikristovu systému.

Proto k nám Ježíš hovoří o pošetilých pannách, kterým došel olej do jejich svítilen. Měli podporu Ducha svatého – ale v konečném okamžiku neměli jeho svědectví.

Neskonči jako pošetilá panna! Jestliže ti dochází olej – důvěra ve tvou církev či tvého pastora, který chrání tvou duši – potom čiň pokání! Pokoř se a zkoumej své srdce! Volej k Bohu, aby z tvé duše odstranil veškerý hněv a hořkost. Vyznej své hříchy a opusť je. A buď závislý na Bohu znovu a ve všem!

Přijmi do svého srdce Boží pokoj, a tak můžeš mít svědectví Ducha svatého. A požádej Otce o větší duchovní obdarování. Pozvi Ducha, aby byl tvým svědkem a strážcem ve všem!

Jít celou cestu s Ježíšem nás něco stojí, ale také obdržíme odměnu: Je požehnáním mít Krista na své straně. Existuje mnoho jiných odměn (viz Matouš 19:29), ale zmiňuji tuto, protože znamená všechno, co kdy budeme potřebovat.

Když byl Pavel uvězněn v Jeruzalémě, celý náboženský systém ho chtěl zabít. Obvinili ho ze znečištění svatého místa a kázání falešného učení. Jeho život byl v nebezpečí, dokonce i vojáci „se báli, že Pavel bude rozsápán“ (Skutky 23:10). A tak jej násilím vyvlekli a zamkli ho v pevnosti. Další noc sám Pán hovořil s Pavlem a jaké slovo mu přinesl: „Hlavu vzhůru! Mají přijít ještě větší těžkosti!“

Cena za následování Krista byla v životech těchto Božích mužů jasná – a pokud chceme být jako náš Mistr, potom se rovněž musíme chopit této ceny. Vytrvání v tom se stane radostí, protože Ježíš slibuje, že zůstane s námi za každé situace. A dokážeme čelit čemukoli a komukoli, když víme, že Pán je s námi.

A tak si spočítej cenu a věz, že tvá odměna za všechno je vzácná přítomnost Ježíše Krista.