JEHOVAH SHAMMAH - HOSPODIN JE TAM

Chcete-li být členem pravé Boží církve, musíte být známý pod jménem Jehovah Shammah-"Hospodin je tam" (Ezechiel 48:35). Ostatní o vás musí být schopni říct, "Je zřejmé, že Pán je s tímto člověkem. Pokaždé, když ho vidím, cítím přítomnost Ježíše. Jeho život skutečně odráží Boží slávu. "

Pokud budeme upřímní, musíme si přiznat, že sladkou Boží přítomnost mezi sebou navzájem moc často necítíme. Proč? Křesťané tráví svůj čas zapojeni v dobrých náboženských aktivitách - modlitebních skupinách, při studiu Bible, službou lidem na okraji společnosti - a to vše je velmi chvályhodné. Ale mnoho z těchto křesťanů nestráví téměř žádný čas službou Pánu, v tajné modlitební komůrce.

Boží přítomnost nelze padělat. A to platí jak pro život jedince, tak pro církevní společenství. Když mluvím o Boží přítomnosti, nemluvím o nějaké duchovní auře, která člověka mysticky obklopuje nebo která se objeví na bohoslužbě. Mluvím spíš o výsledku jednoduché, ale silné cesty víry. Ať už se projevuje v životě křesťana nebo v celém shromáždění, přiměje lidi vzít ji na vědomí. Říkají si: "Tato osoba byla s Ježíšem," nebo "Toto shromáždění opravdu věří tomu, co hlásá."

Na to, aby se vytvořila církev Jehovah Shammah, je potřeba mnohem víc než jeden spravedlivý pastor. Je k tomu potřeba spravedlivý, semknutý Boží lid. Pokud z bohoslužby přichází cizí člověk a říká: "Cítil jsem tam Ježíšovu přítomnost;" můžete si být jisti, že to není jen kvůli kázání a bohoslužbě. Je to proto, že spravedlivé společenství vstoupilo do Božího domu, a Pán slávy přebýval uprostřed nich.