VŠE, CO POTŘEBUJE, JE TVOJE VÍRA

Bůh nechce tvůj domov, tvoje auto, tvůj nábytek, tvoje úspory, tvůj majetek. Vše, co chce, je tvoje víra – tvoje silná důvěra v jeho Slovo. A to může být právě to, co ostatní, duchovněji vypadající lidé postrádají. Jiný člověk se ti může zdát duchovnější než jsi ty. Ale právě tento člověk může skutečně bojovat, aby si udržel zdání spravedlnosti (vypadal spravedlivě). Avšak, když se Bůh na tebe dívá, prohlašuje, „Je to spravedlivý muž nebo žena.“ Proč? Přiznal sis svoji bezmocnost stát se spravedlivým. A věříš Pánu, že Ti dává jeho spravedlnost.

Pavel nám říká, že jsme považováni za spravedlivé v Božích očích ze stejného důvodu jako byl Abraham. „A proto mu to bylo počteno za spravedlnost. Že mu to bylo počteno za spravedlnost však není napsáno jen kvůli němu, ale také kvůli nám, věřícím v Toho, který vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše“ (Římanům 4:22-24).

Můžeš tvrdit, „ Já tomu věřím. Mám víru v Boha, který vzkřísil Ježíše.“ Avšak otázkou pro tebe zůstává, jestli věříš, že Pán může vzkřísit tvoje problematické manželství? Věříš, že může vzkřísit duchovně mrtvého příbuzného? Věříš, že Tě může vyvést z propasti vysilujícího zvyku? Věříš, že může smazat tvoji prokletou minulost a navrátit ti všechny ty roky, které škůdce sežral?

Když všechno vypadá beznadějně – když jsi v nějaké nemožné situaci, s žádnými rezervními zdroji, a žádnou nadějí před sebou – věříš, že Bůh bude tvůj „Jehovah zaopatřovatel“ hledící na tvé potřeby?

Věříš, že se zavázal dodržet sliby, které ti dal – a že dokonce kdyby jedno jeho slovo selhalo, nebesa by zmizela (rozplynula se) a vesmír zkolaboval?