NEMOHU K TOBĚ PROMLOUVAT , LEDAŽE ....!

Je smutné, že velké množství křesťanů nezná Boží hlas. Některým tak ubíhají měsíce, dokonce i roky, aniž by uvnitř zaslechli Pánova důvěrná slova. Ano, Bůh k nim kdysi promlouval. Ale v průběhu let se ve svých srdcích naučili umlčet Pánův hlas. Mnohé odradily všechny ty hlouposti věřících, kteří považují každé slovo, které jim přijde na mysl za boží. Takoví lidé se mohou sice chlubit: „Bůh mi řekl“, ale to, co oni opravdu slyší je jen jejich žádostivé tělo, které zaujímá tento hlas!

Pokud chceš v nadcházejících dnech poznat a slyšet Boží hlas, buď připraven nechat Pána mluvit nejdříve o očištění, teprve potom o nasměrování. Mnozí křesťané totiž touží po tom, aby jim Bůh řekl - jak si uchovat všechno co vydělali, jak zajistit svou rodinu a udržet nad vodou své podnikání nebo kariéru. Ale pravdou je, že než nás Bůh nasměruje v jakékoli z těchto oblastí, bude k nám nejprve promlouvat o svých přikázáních.

„Toto vám přikazuji: Milujte jedni druhé“ (Jan 15:17). Bůh k tobě bude nejprve promlouvat o tvém chování doma vůči manželce a dětem - o tvé vznětlivosti, zášti a neodpuštění. Ukáže na každičké skryté, utajené věci v tvém životě a s láskou ti řekne, „Chci být tvůj rádce, tvůj obhájce, tvůj průvodce, tvůj ochránce a chlebodárce. Chci s tebou kráčet skrze všechny zkoušky a útrapy. Chci ti prokazovat přízeň, žehnat ti a uchovávat tě v mém Duchu. Ale nejdřív ke mně musíš být upřímný ohledně svých ukrytých model ve svém srdci. Protože právě teď na nich lpíš, ale je potřeba, aby ses jich vzdal! Nemůžeme prostě spolu kráčet, dokud se neshodneme na přednostech tvého srdce!“