KDO VYMYSLEL TENTO PLÁN ZÁCHRANY?

„Potom [Eliáš] dostal slovo Hospodinovo: „Odejdi odsud, obrať se na východ a skryj se u potoka Kerít na protější straně Jordánu..“ (1. Královská 17:2-3).

Pohled na přicházející krizi musel být pro Eliáše úplně beznadějný. Ale Bůh zamýšlel špecifický záchranný plán pro svého věrného služebníka. Nařídil prorokovi: „Jdi na východ k Jordánu a tam najdeš malý prítok zvaný Kerít. Ten potok ti zajistí pitnou vodu a navíc, zajistil jsem pro tebe i jídlo, které ti denně budou přinášet mý kurýři – vrány.“

Jak by jen mohl nějaký člověk vymyslet takový plán záchrany? Jak by se jen mohlo Eliášovi zdát o tom, že bude poslán ke skrytému potoku, aby tam nalezl pitnou vodu, kdy v celé zemi bylo velké sucho? Jak by jen mohl pomyslet na denní zásobu chleba, přinášenou vránami, které jinak sní všechno, do čeho zaboří svůj zobák?

Pozdějí pro Eliáše nastaly horší časy, protože potok nakonec vyschl. Bůh však opět zakročil a dal prorokovi nové slovo nasměřování. „Vstaň, jdi do Sarepty Sidonské a zůstaň tam.

Hle,přikázal jsem jedné tamější vdově, aby tě živila“ (9.v.). Znova musím položit otázku: Jak by mohlo někoho napadnout, že by chudá voda, zahlcena depresí, mohla živit nějakého muže dny, týdny a měsíce? Pravdou je, že Bůh si pro svou slávu používá nejbezvýznamnějších věcí na tomto světě, kterými všichni opovrhují. Řekl Eliášovi: „Jestli k ní půjdeš a uděláš, co ti řeknu, přežiješ. Poslouchej mne, dbej na mou radu a zvládneš to!“

Tento důkaz je ohromující: Bůh, náš rádce a expert na záchranu, má detailný plán pro každé ze svých dětí, aby nám pomohl čelit těm nejhorším dobám!