VÝCHOVA – JSEŠ MILOVÁN

Pokud jsi zrovna na dně kvůli hříchu, nebo pokud jsi přemožen kvůli Pánově holi na tvých zádech, přijmi povzbuzení. On tě vychovává, protože tě něžně miluje. Vychovává tě, neboť chce, abys měl před Ním bázeň – abys věděl, že se o tebe stará.

Co přesně znamená, mít Boží bázeň? Je to schopnost říct: Vím, že mne můj Otec miluje. Vím, že patřím navždy Jemu a On mne nikdy neopustí. Prožívá mou bolest pokaždé, kdy se trápím. Má se mnou trpělivost, když bojuji s nevírou. Je vždy připravený odpustit, když na Něj volám. Ale taktéž vím, že mi nedovolí, abychom pořád porušovala Jeho Slovo. Můj nebeský Otec mne neušetří, protože mne hluboce miluje.“ Výchova je pro nápravu.

To je smysl toho všeho. Bůh po nás chce přijetí Jeho odpuštění proto, abychom měli před Ním bázeň. „Ty jsi však plný odpuštění, aby tě lidé v úctě chovali“ (Žalmy 130:4). Když budeme k Bohu přistupovat s úctou, nebudeme Mu pouze poslušní. Budeme se snažit Jej potěšit, vyvolat úsměv na Jeho tváři. To je požehnaný výsledek svaté Boží bázně.