BŮH JE SE MNOU

„K Bohu nejvyššímu zní mé volání, on se mnou dokoná své záměry“ (Žalm 57:2)

Věřím v Boha,
který může uchránit mé nohy od pádu
a zachovat mě v každém neštěstí.
Když mám obavy, budu doufat v Něho.
On uchrání mou duši v pokoji
v bitvě vedené proti mně.

Budu volat k Bohu
a on mne zachrání.
On posbírá mé slzy
a zaznamená každý můj krok.
Když k němu budu volat,
moji nepřátelé budou obráceni zpět.
Protože Bůh za mě zápas dokončí.
V něho doufám.
Něbudu se bát toho, co mi může učinit člověk,
moje srdce je pevné.
Budu zpívat a vzdávat chválu;
moje duše najde spočinutí.

On mne pronese ohněm a vodou
do vytouženého nebe.
On nechá svou tvář, aby zářila na mne
a denně budu užívat užitek v Něm.
Neskryje svou tvár,
ale rychle mě vyslyší.
Nikdy mě neuvede do zmatku,
neboť mi dal přikázání, aby mě ochránil
- protože bojuje za mě.