CO JE TO NEVINNÝ ŽIVOT?

Toto je chování nevinného křesťana podle apoštola Pavla:

1. Být nevinný znamená vyvarovat se podvodu jakéhokoli druhu. „Naše poselství nepochází z omylu ani z nekalých úmyslů, ani vás nechceme podvést.“ (1 Te 2,3) Nevinný křesťan je bez jakkéhokoli podvodu v srdci. Pavel řekl: „Nebyl jsem podvodník, nekázal jsem vám jednu věc a přitom žil jinak. Mé chování bylo otevřenou knihou.

2. Být nevinný znamená nedotýkat se ničeho nečistého. „Naše poselství nepochází …z ničeho nejasného“ (1 Te 2,3) Pavel zde klade důraz na smyslnost a chtíč. Říká: „Žádné nečisté slovo nevyšlo z mých úst. Moje slova byla čistá, vycházející z čistého srdce.“ Pavel měl své tělo pod kontrolou. Žádné tělesné vášně ho neovládly – žádný duch touhy nebo smiltsva neposedl jeho mysl. Byl svobodným člověkem.

Věřící, který vypráví sprosté vtipy, má sexuální narážky či pokoukává po ostatních, je někdo, kdo ještě nebyl očištěn. Bůh říká: „Pokud chcete přede Mě předstoupit jako nevinní, musíte mít čisté uši, čisté srdce a čistý jazyk!“

3. Být nevinný znamená být bez omylu. „Naše poselství nepochází z omylu“ (1 Te 2,3)

Křeťan bez omylu nebo lsti se nesnaží být chytrý, mazaný ani nemanipuluje s lidmi. Nemá žádné skryté agendy, je totálně otevřený a čestný. Pavel řekl: „Nemanipuloval jsem tebou k Božímu království, ani jsem nepoužil chytrá slova nebo ti „hrál na city. Předložil jsem ti evangelium přímo.“

Pavel nikdy s nikým nehrál nekalou hru. Nikdy nepoužil psychologie, aby lidi získal. Řekl: „Ač jsme mohli jako Kristovi poslové dát najevo svou důležitost, byli jsme mezi vámi laskaví jako když matka chová své děti.“

Ale když přišel hřích, pokáral je hromem z nebe. Neměl touhu ani potřebu po uznání, ale miloval lidi z celého srdce. „Nikdy, jak víte, jsme nesáhli k lichocení, ani jsme pod nějakou záminkou nebyli chtiví majetku – Bůh je svědek. Také jsme nehledali slávu u lidí - ani u vás, ani u jiných“ (1 Te 2,5-6)

Pavel měl vždy na paměti, že Bůh jej vidí a zkoumá jeho úmysly. Zdržel se zlého „v každé podobě“ (1 Te 5,22) a žil tak, jakoby měl Ježíš přijít v této hodině.