JAZYK REVOLUCE

„Unáhlené řeči bodají jako meče, ale jazyk moudrých je jako lék.“ (Přísloví 12:18)

Revoluce mluví velkými a nadýchanými slovy.
Jako bodání meče,
Oni kirtizují svými jazyky
zavedený řád dne.
Zlý člověk vyhrabává zlo
a na jeho rtech je hořící oheň.
Neuhasitelný oheň pekla.
Ale podlý člověk bude chycen do pasti
prohřešky svých vlastních rtů.
Kdo drží svá ústa (na uzdě),
udržuje svůj život,
ale kdo otvírá svá ústa dokořán,
sklidí zkázku.
Neboť spravedliví nenávidí lež na rtech
a jazyk, který nepřináší uzdravení.
Světlo zlostníka zhasne
a jeho ústa zavřena;
neboť zlý jazyk
bude svžen
a jazyk moudrých
bude vyslán ku zdraví.