JE BŮH OCHOTEN MI PŘIJÍT NA POMOC?

Věříš tomu, že Bůh je ochoten Ti rychle přijít na pomoc?

Tady selhává mnoho křesťanů. Vědí, že Bůh má všechno, co potřebují, uznávají, že On se stará, ale nejsou přesvědčeni, že jim přijde rychle na pomoc.

Když Bůh neodpoví na jejich volání hned, vysvětlují si to vnitřními překážkami na své straně. Přicházejí jim na mysl různé důvody, proč jim asi Hospodin nechce přijít na pomoc.

Na hoře Karmel, Eliáš obvinil pohanského boha Baala ze zanedbávání: „… vzývali jméno Baalovo od rána až do poledne: „Baali, vyslyš nás!“ Neozval se ani hlásek, žádná odpověď.“ (1. Královská 18:26)

„Kolem poledne se jim Eliáš začal posmívat: „Křičte hlasitěji, vždyť je to bůh! Třeba se zapovídal nebo si šel ulevit. Možná není doma anebo spí – tak ať se probudí!“ Křičeli, co mohli, a podle svého zvyku se bodali noži a oštěpy, až z nich crčela krev… Neozval se ani hlásek, žádná odpověď, žádná odezva.“ (1. Královská 18:27-29)

Poslechni si tato slova znovu: „Neozval se ani hlásek… žádná odpověď… žádná odezva.“

Přesně takovým způsobem i my obviňujeme Boha ze zanedbávání! Modlíme se, voláme k Bohu, ale pak si jdeme svou cestou a nevěříme, že nás slyšel! Odcházíme z Boží přítomnosti – z církve, z vnitřní komůrky – a přemýšlíme nad tým, jestli vůbec poslouchal!

Bůh je vždy ochoten slyšet a odpovědět na naše volání o pomoc. Líbí se mi, co o Něm řekl David: „Ty přece, Pane, jsi dobrý a soucitný, velice miluješ ty, kdo tě vzývají! ... Vzývám tě v den svého soužení, neboť mi odpovíš.“ (Žalmy 86,5.7)

David řekl: „Můj Bůh je ochoten odpovědět mi hned v ten moment, kdy k Němu volám! Nezastavuji se a neuvažuji o svém problému. Nermoutím se a nesnažím se ho vyřešit. Jdu ke svému Bohu a volám: Pomoc!“

Bůh na nic jiného nečeká, nežli na tvé volání, vycházející se zlomeného srdce, vysloveno vírou dítěte!