PROČ BŮH VYSLYŠEL DAVIDOVU MODLITBU!

David nám vysvětluje, proč Bůh vyslyšel jeho modlitbu: „Učinil mě volným; ubránil mě, protože si mě oblíbil“ (Žalm 18:20).

Oblíbit si zde znamená „mít potěšení nebo radost.“ David říkal: „Činím Bohu potěšení. Ubránil mě jen proto, že má ve mně potěšení!“ Milovaní, Bůh má rovněž potěšení ve vás a ve mně!

Víte, že my, kdo důvěřujeme Hospodinu, jsme jeho svatým Sionem, jeho svatým pozůstatkem. Pozůstatek znamená „ty, kdo vzývají Pána z čistého srdce.“ Jsou to ti, kdo byli povoláni z líného křesťanstva a jsou Ježíši zcela oddáni.

Bůh říká vybranému Sionu: „V Hospodinově ruce budeš slavnou korunou, v dlani svého Boha královskou čelenkou. Už nikdy ti nebudou říkat Opuštěná, tvoji zem nebudou nazývat Pustinou. Budou ti říkat Oblíbená a tvoji zem nazvou Provdanou – ano, Hospodin se bude v tobě kochat“ (Izaiáš 62:3-4, B21).

Proč Bůh přichází, aby mne zachránil, proč je tak ochoten mne spasit? Protože se ve mně kochá! Jsem pro něho potěšením a raduje se z mého přátelství!

Jeden vzácný mladík mi řekl: „Nikdy nejsem přesvědčen, že mne Hospodin skutečně přijal. Zřídkakdy se cítím být pro Boha dobrým – jako kdybych na to neměl. Zkouším si ho naklonit tím, že činím dobře druhým.“

Tolik křesťanů se takto cítí! Během let jsem poznal mnoho starších křesťanů, kteří nikdy neměli v Pánu jistotu. Cítili se nehodní, nečistí, nemilováni. Nikdy nevěřili, že jsou pro Boží srdce potěšením, a tak se stále snažili přijít na to, jak by ho mohli potěšit. Když v jedné oblasti selhali, udělali tři věci v jiné oblasti, aby se pokusili učinit Boha šťastným.

Milovaní, za žádných okolností tomu tak není! Až předstoupíte před Ježíše, nebudete mu moci nic vynahradit. Naopak on všechno vynahradí vám, protože je to jeho poslání! On říká: „Nahradím vám roky, jež sežraly kobylky, larvy, ponravy i housenky – mé veliké vojsko, které jsem na vás vypravil“ (Joel 2:25).

Nezáleží na tvém selhání či nedostatku, Bůh ti všechno vynahradí!