NEBOJ SE by Gary Wilkerson

„Neboj se…vždyť jsi nalezla milost u Boha“ (Lukáš 1:30, B21).

Když nám Bůh oznamuje, že toto je rok jeho milosti, myslí tím tento rok. Bůh k tobě mluví, abys nalezl jeho milost teď – v tomto měsíci, tomto týdnu, dnes.

Když jsem kázal tuto zprávu o Boží milosti v církvi v Colorado Springs, na bohoslužbě seděla jedna alkoholička. Uslyšela, jak Duch svatý mluví k jejímu srdci: „Ačkoli jsi zoufalá, máš moji milost. Uvidíš ve svém životě obrat o 180 stupňů.“ Ta žena při té bohoslužbě vydala Pánu všechno – a nyní již měsíce nepije.

V New York City nějaký mladík, který byl rok bezdomovcem, doklopýtal do církve Times Square Church. Po celou bohoslužbu seděl, když však skončila, odešel a myslel si: „Tohle místo nenávidím. Už se sem nevrátím.“ A přece ho něco přitáhlo zpátky. Příští týden přišel opět a dělo se to samé. Znovu odešel se slovy: „Nikdy se sem nevrátím.“

To se opakovalo, a konečně po uplynutí celého roku, když končila bohoslužba, tento mladík vstal ze svého sedadla. Tehdy řekl: „Miluji tě, Ježíši, a potřebuji tě ve svém životě.“ Šel k oltáři a dal svůj život Kristu.

Pastoři z církve Times Square Church vytušili povolání tohoto mladíka. Pomohli mu, aby šel do biblické školy, kde z něj byl vynikající student. Skončil s průměrem 4,0 bodů a přihlásil se do semináře a ukončil tříleté studium za pouhých osmnáct měsíců. Žádali ho, aby zůstal v semináři jako profesor, ale on odmítl se slovy: „Ne, já jsem pastor.“

Tentýž den, kdy jsem pronášel tuto zprávu v církvi The Springs Church, ten mladík kázal v církvi Times Square Church. Boží milost padla na bezdomovecký a bezvýznamný život – a Bůh všechno změnil!

Kéž tato pravda započne ve tvém srdci píseň, stejně jako v Mariině srdci. Bůh začíná něco nového, přeměňuje tvé utrpení na Svou slávu. Možná, že necítíš jeho přítomnost, on však má nad tebou svou ruku. Svěř se mu se vším – se svým srdcem, svou rodinou, svou situací – a uvidíš jeho slávu.