POHLED UPŘENÝ NA JEŽÍŠE by Gary Wilkerson

Nesu břemena těch z vás, kdo v současné době procházejí zkouškami, zápasy nebo mají zmatek v duši. Chci, abyste věděli, že Bůh vás vidí přesně tam, kde jste a nezapomněl na vás; ve skutečnosti jde vedle vás a prochází s vámi vaší situací. Chce, abyste si uvědomovali jeho lásku, kterou vám projevuje, a také chce, aby toto poznání rozptýlilo veškerý strach, který ovládá vaše srdce.

Nemusíme se bát, když čelíme údolím svých životů, neboť Bůh je s námi. Vprostřed těchto situací chce po nás jen jediné: hledět na něj. On je naší skálou, naší silnou věží a naší záchranou. Je to jedině on, v koho můžeme doufat – všechno ostatní selže, ale on je jistotou po celou věčnost.

Nedávno jsem byl poctěn sloužit ve věznici v Lousianě společně s pastorem Jimem Cymbalou z Brooklynského svatostánku. I když ti vězni nejsou v ideálních podmínkách, slyšeli jsme svědectví životů, které byly vykoupeny. Navzdory svým vnějším okolnostem žijí díky Kristově lásce opravdu v poznání a naději. Někteří dokonce žádají, aby byli přeloženi do jiných věznic, kde by se mohli sdílet s evangeliem. Jak povzbudivé svědectví vítězného a vírou naplněného života!

A tak, když čelíte zkouškám, vězte, že vaší odpovědí je Ježíš. V tomto životě budeme mít potíže, ale naše velkolepá naděje je v dokonaném Kristově díle na kříži. Vzal na sebe všechen hřích, nemoce a zármutek. Nesl to kvůli nám, abychom mohli žít vítězným životem s nadějí. Tento nejvyšší čin lásky byl učiněn pro tebe ve tvé situaci; Pán chce ve tvém životě ukázat svou lásku a moc.

„Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž“ (Židům 12:2, B21).