V JEHO PŘÍTOMNOSTI

„Žádné tělo se nebude v Jeho přítomnosti pyšnit“ (1. Kor. 1:29, přel.). Tento verš není pouze novozákonní pravdou – platil i za Mojžíše. Mojžíš nemohl zachránit Boží lid svou vlastní silou. Musel být vyučen, jednou a provždy, že Boží dílo není konáno prostřednictvím nějaké lidské schopnosti, ale skrze naprostou důvěru a závislost na Hospodinu.

Platí to pro každého dnešního křesťana. Musí odložit všechno, co se pokouší přinést Bohu v těle. Vskutku, Bůh nám říká stejně jako Mojžíšovi: „Existuje pouze jedna půda, kde se ke mně můžeš přiblížit, a to je svatá půda. Nemůžeš důvěřovat svému tělu, protože žádné tělo v mé přítomnosti neobstojí!“

Když Bůh mluvil s Mojžíšem, zaměřil se na jeho obuv (viz Exodus 3:5), protože naše nohy patří mezi nejkřehčí části našeho těla. A nejsou snad boty ochranou našeho těla? Chrání nás před předměty, kameny, hady, špínou a prachem, rozpáleným chodníkem.

Víš, co zde Bůh říkal Mojžíšovi? Používal každodenní a běžnou věc, aby poskytl duchovní lekci, stejně jako později Ježíš, když použil mince, perly, velbloudy a hořčičná semínka. Bůh říkal: „Mojžíši, nosíš ochranný oděv, abys chránil své tělo před zraněním. Ale žádné množství ochrany těla tě nedokáže ochránit, až tě pošlu do Egypta – doupěte neřesti – abys čelil zatvrzelému diktátorovi. Budeš postaven do situace, ze které tě mohu zachránit jen já. A tak pokud neodložíš veškeré spoléhání se na své tělo – svou poddajnost, horlivost a pokoru – nebudeš schopen vykonat to, k čemu tě povolám. Veškeré tvé schopnosti budou bezcenné, pokud je neposvětím.“

A opravdu, Mojžíš čelil všem druhům zkoušek, když vedl nějaké tři miliony lidí do pouště. Bez prodejen potravin, nákupních středisek nebo studny s vodou musel být ve všem zcela závislý na Bohu.

Mojžíš již předtím zkoušel jednat jako zachránce v moci svého těla. Před čtyřiceti lety s mečem v ruce zabil krutého egyptského dozorce otroků. A teď Bůh říkal: „Mojžíši, tvá horlivost bude muset být posvěcena, jinak tě zničím. Jsi ochoten odložit svůj meč a vložit veškerou svou důvěru ve mě?“