BLÍŽÍ SE NOVÝ SVĚT

Bible říká, že se v posledních dnech objeví posměvači, kteří se budou vysmívat zprávě, že se Ježíš Kristus vrátí, aby zřídil nové království. Posměvači říkají: „Kde je Ježíš? Nevidím žádný důkaz, že by přicházel. Všechno pokračuje stejně, jako tomu bylo od počátku!“

Kdyby ses pokoušel tyto posměvače přesvědčit, že Ježíš přichází, aby očistil zemi ohněm a založil království věčné spravedlnosti, nazvali by tě bláznem. Mnozí se vysmívají samotné myšlence na druhý Kristův příchod. A přece ti samí posměvači nehnou ani brvou, když otočí a tvrdí, že přichází „nový světový systém!“

Tito posměvači si zakoupili svůj podíl na lži z pekla. Satan vždycky vytváří podvrh těsně předtím, než nastane skutečnost. Víte, on ví, že se Král Ježíš brzy vrátí a že jeho nový svět je již za dveřmi. Ďábel chce držet své vlastní děti v klamu tím, že propaguje svět fantazie se všemi falešnými nadějemi. A tak si nyní vymyslel nové démonické učení o přicházejícím New Age, aby nepřijali skutečnost o Kristově příchodu!

Nedávný podvrh New Age se poprvé objevil jako Věk Vodnáře.Tato jedenáctá konstelace měla vstoupit do konečného království New Age, které by bylo známé jako „nový světový systém.“

Stoupenci New Age říkají, že tento nový světový systém je již na spadnutí. Předpovídají, že nastane katastrofická kalamita a že nový světový systém povstane ze zmatku a zavede do společnosti lásku, porozumění a světový mír. Všechny nemoci budou uzdraveny. Války ustanou. Chudoba již nebude. A jediný Kristus, který bude existovat, bude povědomí o Kristu – celosvětový bratrský způsob uvažování. Bude kralovat sebeláska a středobodem všeho bude potěšení.

Pro všechny takové posměvače z New Age mám špatné zprávy. Je mi to líto, ale jste oklamáni ďáblem. Neexistuje žádný takový svět fantazie, který ďábel lidstvu v těchto posledních dnech neustále předkládá.

Ano, existuje nový svět, který přichází, není to však „nový světový systém“ ani New Age. Spíše se všechna království tohoto světa brzy stanou Pánovými a všichni jeho nepřátelé budou podnoží jeho nohou. Kristus se vrátí, aby založil své svaté království a posměvači v něm nebudou mít účast: „Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost“ (2. Petr 3:13).