NEBE NENÍ DOMOV DŮCHODCŮ

Možná říkáte: „Pane, proč mě to v práci tak rozčiluje? Proč si pořád připadám, jako bych sem nepatřil? Co je se mnou špatně?“

Nic s vámi není špatně. Bůh koná! Udržuje vás otrávené a unavené z tohoto umírajícího světa. Říká: „Nesmíte se příliš starat o to, abyste „to tady zvládli“, protože se tu všechno jednou rozpadne na prach. Soustřeďte se na nebeské věci – na nový svět, který přichází.“

Vy odpovíte, „Ale to je přece škoda! Jsem plný energie. Mám schopnosti, nápady a chci toho tolik dokázat. Ale něco mě potlačuje a brání mi. Je to hrozně frustrující.“

Mám pro vás dobrou zprávu: Až nastane konec všeho a život těch, kteří se vám teď posmívají, se zhroutí – z jejich práce nezbyde nic, jejich kariéry zaniknou a peníze shoří – tehdy vaše práce teprve začne.

Víte, nebe není domov důchodců. Kdepak, náš věčný domov je místem velkých činů, plný nových perspektiv a neuvěřitelných plánů. Bůh se chystá plně využít vaše dary, schopnosti a touhy. Nechce promrhat ani jednu z věcí, které vám dal. Naopak, vaše obdarování budou mnohonásobně zvětšena. Pán vás chce na věčnosti použít pro Svou slávu!

Ježíš nám naznačil, jak to bude vypadat: „Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří“ (Matouš 24,46-47). V původním textu je řecké slovo, jehož význam je „věčné postavení“. Bůh nás ustanoví jako správce Svých věcí navždy!

„Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým‘“ (Matouš 25,21)

„Řekl mu: ‚Správně, služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad deseti městy‘“ (Lukáš 19,17).

Věčné postavení…vládnout nad Jeho domem…vládnout nad Jeho věcmi…vládnout nad městy. Budeme vládnout a panovat s Ježíšem v Jeho království – jako králové a kněží!