PROBOUZET NAŠI MYSL

„Milovaní, toto je již druhý dopis, který vám píši. V nich skrze upomínání probouzím vaši upřímnou mysl“ (2. Petr 3:1). Petrova zpráva o konci současného světa a o začátku nové země v nás má probouzet naději a chránit nás, abychom nebyli zakotveni v tomto světě.

To doopravdy znamená „probouzet naši mysl“: „Když se tedy všechno má rozplynout“ (2. Petr 3:11). Všechno, co lidé považují za vzácné, všechno, kvůli čemu se po celý život dřou, aby to měli a těšili se z toho, se rozplyne v náhlém žáru!

Zkus si to představit: Všechny firmy na Wall Street, všechny kanceláře podniků, všechny banky, všechna počítačová centra – nebudou! Spojené národy se vytratí. Státní a federální budovy budou spáleny na prach. Fort Knox a všechno jeho zlato zmizí. Nebudou již tovární závody, mrakodrapy, mosty, tunely, letadla, vlaky. Nezůstane ani žádný popel! Boží slovo jasně říká, že všechny tyto věci „budou spáleny…rozplynou se“ (verše 10-11).

Řecké slovo pro rozplynout se zde znamená „uvolnit, rozpadnout se, rozpustit se.“ Jinými slovy, Bůh způsobí rozpad světských měřítek! Odtrhne lidi ode všeho, po čem dychtí, a potom to všechno roztaví v obrovském žáru!

Chci s vámi sdílet pravdu, která vám pomůže pochopit, proč vás nikdy sekulární pracoviště zcela nepřijme, pokud budete oddaní Ježíši. Nezáleží na tom, kde pracujete – v bance, ve škole, jako metaři, kdekoli – pravděpodobně prožíváte více odmítnutí, povýšenecké shovívavosti a nedorozumění. Setkáváte se s malým či žádným oceněním toho, co děláte. Jste pronásledováni, zesměšňováni, mluví se o vás za vašimi zády. A zjišťujete, že nikdy nebudete „jedním z těch chlapů“ nebo „jednou z těch žen.“ A tak se nikdy necítíte příjemně nebo opravdu bezpečně. Proč je tomu tak?

To všechno je Pánovo dílo! On to dovoluje, abyste se nestali závislými na tomto pomíjivém světě! Mnozí křesťané se v tomto světě příliš zabydlují a končí tím, že se odvracejí od Pána. Prosperita, přijetí a uznání zajaly jejich srdce i mysl.