POD JEHO KONTROLOU

Lidské srdce selhávají ze strachu z věcí, které se dějí na této zemi. (Lukáš 21:26) Dokonce i oddaní křesťané jsou přistiženi v této vlně strachu a úzkosti z budoucnosti. Lidé se bojí, že se loď potápí. Lidstvo touží po bezpečí.

Zní to děsivě? Jistě všechno vypadá na to, že se to rozpadá, pokud jde o pohled lidského oka. I v těch upřímných chvílích musí skeptik přiznat, že se na světě něco apokalyptického děje.

Spolu s vizí kalamit mi Bůh dal velmi zvláštní poselství naděje pro všechny opravdové věřící. Zoufale jsem se ptal Boha na všechny věci, které jsem viděl přicházet. Požádal jsem ho, aby mi ukázal, jak mají křesťané činit vše, co mají v omezené době, kdy tolik lidí jdou do záhuby. Jak se křesťané mohou zbavit strachu jejich srdcí? Jak mohou čelit všem zprávám a předvídat katastrofy bez obav o své domovy a děti?Rezignují a nechají tento svět tomu zlému aby jednal? Splatí všechny své účty, dají si stranou nějaké rezervy do banky, pak jen doufají, že přijde lepší období? Koupí si farmu nebo kus půdy a uprchnou na venkov v naději, že uprchnou přicházející tragédii? Nechají zemřít jejich motivaci a odevzdají se strachu? Opustí všechny své sny a ambice a stanou se něco jako poustevníci?

Drahý příteli, slyš co mi řekl Duch Svatý. Jenom pět slov, ale tak silných, že ve mě probudili novou naději a víru. Těchto pět slov je: Bůh má všechno pod kontrolou.

Přesně tak, všechno má pod kontrolou. Já a ty, a všechno co se nás dotýká je pod jeho kontrolou. Bez ohledu na to, jak tento opilý svět vypadá, všechny věci napomáhají těm kdo milují Boha a jsou povoláni k jeho účelu. (Římanům 8:28)

Budoucnost vypadá zle, ale David říká: Když půjdu roklí širé smrti, nebudu se bát zlého, neboť se mnou jsi ty. (Žalm 23:4)
Zpráva pro všechny věřící je, že budoucnost je pod Jeho kontrolou, a tak se nemusíme bát.