DEN HOSPODINŮV SE BLÍŽÍ

Až přijde den Hospodinův, nikdo z následujícího výčtu nebude smět vstoupit: „zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři“ (Zjevení 21:8). Ve skutečnosti ti všichni „najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra“ (tentýž verš).

Domysli si tu hrůzu podvodu New Age! Milióny lidí jsou dnes naprosto přesvědčeni, že budou v novém světovém pořádku. Věří, že brzy bude konečně mír a že budou spokojeni; že zmizí veškerá vina, strach a odsouzení; že je již nebude sužovat hřích; že se budou moci svobodně oddávat homosexualitě a smilstvu bez jakéhokoli postihu, choroby či odplaty. Ubezpečují se: „Pryč se znovuzrozením v náboženství! Pryč s veškerým odsouzením, které působí na lidi tak, že se cítí špatně. Budeme mít nový svět, kde si budeme moci dělat, co budeme chtít. Nikdo nás nebude znepokojovat ani nám nebude dělat potíže.“

Brzy budou čelit tragickému probuzení. Až se ocitnou v bezbožném pekle, uštěpačný ďábel bude škodolibě prohlašovat: „Vítejte do svého New Age. Vítejte do svého nového světového pořádku!“

Není divu, že peklo bude místem pláče, bědování a skřípání zubů. Tam bude ta lež odhalena – ve věčné ohnivé peci. Najednou budou odsouzenci k věčnému zatracení brečet: „Byl jsem oklamán! New Age, o něž jsem byl přesvědčen, že přichází, je věčné peklo!“ A hrůza oklamaných bude nadále růst po celou věčnost.

V Americe se zástupy obracejí k okultismu: Hollywoodští producenti, magnáti na Wall Street, herci na Broadwayi, představitelé vlády, lidé všech profesí. Přijímají falešná evangelia New Age: Scientologii, satanismus, vúdú, astrologii, všechny druhy démonských náboženství východu. Jsou slepí a podvedení – věří lži!

Apoštol Pavel nám říká pravdu o přicházejícím novém světě a o tom, jaký bude. Říká, že současný svět se rozplyne; směřuje k ohnivému roztavení, které způsobí samotný Bůh. Vskutku, Hospodin uvolní svůj vyhrazený oheň, aby očistil jak nebesa, tak i zemi:

„Pánův den však přijde jako zloděj v noci. V ten den nebesa s hřmotem pominou, živly se rozplynou žárem a země i všechny výtvory na ní budou spáleny“ (2. Petr 3:10).