VÍCE Z KRISTA

„…jdi…ukaž se knězi…jim na svědectví“ (Lukáš 5:14). V nadcházejících letech mohlo těch deset malomocných, kteří byli uzdraveni, trávit své životy mluvením o tom, jak Ježíš pouze řekl slovo a uzdravil je: „Kdysi jsem byl malomocný! Byl jsem úplně sám a bez naděje – špinavý, ztracený, umírající. Potom přišel Ježíš a uzdravil mě. Nyní jsem zdravý již dvacet pět let a chválím Jeho jméno!“

To všechno zní úžasně. Ale je v tom háček. Mluvili by o Člověku, kterého neznali, svědčili by o moci Spasitele, o němž nic nevěděli. Pouze ho zahlédli v dálce. Mohli by ti říci, jak vypadal, jak mluvil, jak šel, ale nikdy nepřišli blíže k Němu a k Jeho srdci.

Jednu z velkých bolestí mé služby dosvědčují bývalí závislí na drogách a alkoholu, kteří byli zázračně vysvobozeni ze života v příšerném hříchu a zločinu. Mnozí z nich byli Bohem povoláni kázat, ale církve a pastoři je neustále žádají, aby přišli a vydali své působivé svědectví. Byli přemluveni a povzbuzeni, aby poskytli brutální detaily o své minulosti.

Nyní, po letech, říká mnoho z těchto bývalých závislých tentýž příběh: „Před patnácti lety jsem dělal pasáka. Žil jsem s prostitutkami a dvacetkrát jsem šel do vězení. Jednoho dne mi někdo řekl o Ježíši – a já byl očištěn a uzdraven!“

Milovaní, stovky takových vzácných obrácených jsou nyní vyčerpaní, sklouzávají zpátky a jsou z nich ztroskotanci! Nemají žádnou Kristovu vlastnost, žádný vztah s Bohem, protože žijí z minulosti, z bývalé zkušenosti. Nikdy se nevrátili k Ježíši, nikdy Ho nepoznali ani nepřišli blíž k Jeho srdci!

Mnoho lidí se ptá, proč nemá církev Times Square Church obrácené z našich aktivních pomocí, které pořádá každý týden. Vskutku tito muži a ženy mají mnohá z nejneuvěřitelnějších svědectví, která jste kdy slyšeli. Ale chceme jim dát více, než aby skončili u starého a otřepaného svědectví. Chceme, aby přišli k Ježíši, aby dokázali stát a mluvit o živém a každodenním chození s Ním, o tom, co pro ně dělá dnes!

Chceme, aby měli z Krista více!