BŮH JE JEDNAJÍCÍ

Klíčová zpráva pro věřící dnes je, že Bůh předpřipravil celou budoucnost. On zná přesný moment kdy se Ježíš vrátí a kdy bude konečné soužení, Soud a Bitva u Armageddonu všechny jsou v jeho kalendáři.

Bůh který vládne celému nebi a zemi řekl: „Hle, národy jsou jako kapka do vědra, neváží víc než smítko na vahách, on zvedá ostrovy jako prach... ...Všechny národy jsou před ním jako nic, jsou pro něj nicota a ještě míň!“ (Izajáš 40,15;17)

Bůh chce, aby jsem byli aktivní dokud se Ježíš nevrátí. To jednoduše znamená, že máme pracovat jako kdyby konec neměl nikdy přijít a žít jako kdyby měl přijít již zítra.

Bůh stále má přehled o počtu vlasů na naší hlavě. Stále má spočtené vrabce, kteří spadnou, stále vyslýchá prosby předtím než je žádán a též odpovídá předtím než je volán. On stále dává mnohonásobně více než oč žádáme nebo na co vůbec pomyslíme. Tak tedy proč se bát? (viz Matouš 6,25-34)

Připravení křesťané probuďte se! Vše je pod kontrolou a Bůh jedná! On zachraňuje, uzdravuje, křtí a uvádí svůj dům do pořádku. Bát se je tak rouhavé. Je nám přikázáno povzbuzovat se v Pánu a začít zpívat a radovat se když vidíme blížící se finální hodinu. Někdo se může ptát: „Ale jak se mohu radovat, když vidím tento starý hříchem klatý svět, rozpadající se na kusy?“

Moje odpověď je odpověď Bible: „Víme přece, že všechno stvoření až dosud společně sténá a pracuje k porodu... ...to jest vykoupení svého těla.“ (Římanům 8,22-23)

Žena při porodu může křičet kvůli bolesti, ale přitom v srdci se raduje kvůli novému narození které probíhá. Království Boží přichází. Království Satana upadá. Tak tedy křesťané mohou s důvěrou říci: „Bůh má vše pod kontrolou!“