OPRAVDU JE NA TOMTO MÍSTĚ HOSPODIN by Gary Wilkerson

„Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě“ (2. Korintským 3:18).

Jakému úžasnému Bohu to sloužíme. Říká: „Až přijdeš v neděli do mého domu, abys byl naplněn mou slávou, ta sláva se v pondělí nezačne vytrácet. Nezeslábne do úterka, abys musel toužit po příští neděli. Moje sláva v tobě přebývá stále a nevytrácí se – roste!“

Tato zpráva není jen pro malou skupinku z těla Kristova. Je to pravda pro všechny, kdo následují Ježíše, od nejslabšího po nejsilnějšího, od nejmladšího po nejstaršího. Boží zaslíbení, že nás naplní svou slávou, je „ano a amen“ pro každého křesťana.

Jak prohlašuje Pavel, Boží očividná sláva přináší svobodu od pout hříchu, od beznaděje a porážky, od vlažnosti a apatie (viz 2. Korintským 3:17). Jsme proměňováni jeho slávou do jeho vlastní podoby. Je to druh slávy, která působí, že lidé spěchají k Bohu s bezostyšným hladem.

Je na čase, abychom odložili všechno, co Boží slávu v našich životech zahaluje. Brání něco ve tvém srdci, aby Boží sláva k tobě přitahovala druhé? Jsi obtěžkán navyklými hříchy? Přebývá ve tvém srdci pomluva, hořkost a neodpuštění?

To nemusí pokračovat. Závoj strachu, kterým tě zahalil Satan, již nebude fungovat. Jeho lež, že jsi příliš slabý, nebude mít nadále nad tebou moc. Bůh říká, že jeho sláva přebývá ve slabých hliněných nádobách. Září skrze lidi, kteří mají zlomené srdce, jejichž životy jsou ve zmatku. Když náš Pán projevuje svou slávu, proměňuje porážku na vítězství, tělesnou slabost na nebeskou sílu.

Věř jeho slovu, které ti říká: „Nemusíš vést poraženecký život. Nemusíš žít bez svědectví. Projevím se takovými způsoby, že budeš žasnout. Ztracení lidé ke mně budou přitahováni skrze tvůj život. A až se to stane, řeknou: ‚Opravdu je na tomto místě Hospodin.‘“