DEN, KDY SE JEŽÍŠ ROZČÍLIL by Jim Cymbala

Líbí se mi přemrštěná představa Ježíše, Dobrého pastýře, jak bere na svá ramena jehně a odnáší je do bezpečí. Miluji příběh o tom, jak Kristus nasytil hladové zástupy chlebem a rybami. A žasnu při pohledu na něho, když vstal živý z hrobky za ranního vzkříšení!

Existuje však jedno znázornění Ježíše, které se zdá, že se k němu, po pravdě řečeno, nehodí. Rád bych věděl, proč je Bůh vložil i do Bible.

„Přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů; nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoli procházel nádvořím. A učil je: Což není psáno: 'Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy'? Vy však jste z něho udělali doupě lupičů“ (Marek 11:15-17).

Zdá se, že Ježíš řekl: „Atmosférou domu mého Otce má být modlitba. Vůně okolo mého Otce musí být taková, aby lidé otevřeli svá srdce a uctívali a úpěnlivě prosili. Toto je dům, kde se vzývá Hospodin.“

Vůbec tím nechci naznačovat, že Jeruzalémský chrám vybudovaný Herodem Velikým je protějškem našich dnešních kostelů. Bůh již nepřebývá v jedné konkrétní budově. Ve skutečnosti nás Nový zákon vyučuje, že nyní jsme my místem, kde on přebývá; on žije ve svém lidu. Jak je tedy potom pro nás důležitá Ježíšova zpráva o prvenství modlitby?
Poznávacím znakem křesťanských kostelů, křesťanů a křesťanských shromáždění má být vůně modlitby.

Říká snad Bible někde, od Genesis po Zjevení: „Můj dům má bude zván domem kázání?“ Říká snad někde: „Můj dům bude zván domem hudby?“ Samozřejmě, že ne. Bible vskutku říká: „Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy.“

Opravdu jsem viděl, že Bůh jedná v lidských životech více při desetiminutové upřímné modlitbě než-li při deseti mých kázáních.

__________

Jim Cymbala se začal scházet při brooklynských bohoslužbách s méně než dvaceti členy v malé zchátralé budově v části města, kde život nebyl lehký. Je narozen v Brooklynu, byl a je velkým přítelem jak Davida, tak Garyho Wilkersona a častým přednášejícím na kazatelských a vůdcovských konferencích sponzorovaných World Challenge po celém světě.