SILNÁ VÍRA PRO TVRDÉ ČASY by Claude Houde

Bible nám jasně vykresluje obrázek, nekonečně něžný a osobní. Ten nám má připomínat, že Bůh vždy "slyší náš nářek" (Žalm 6:8). Některé překlady z hebrejštiny to vystihují jako "On počítá nebo přijme nebo porozumí každé z mých slz."

Tento oltář víry, který jsme povoláni stavět, když poryvy nejistoty, zlosti, strachu, úzkosti a pochybností řvou svoje hrozby ze všech stran, je jeden z nejtěžších, které stavíme. Je to svobodná matka, která se dnes dívá na svého syna, vyděšeného, vzdáleného, rozzlobeného, toho stejného, který byl ještě včera milující a láskyplný. V noci si sedá na svou postel a ptá se sama sebe: "Kdo je ta obluda, arogantní a zištná, která má na sobě oblečení mého syna? Proč tomu tak je? Jak mohu vychovat syna bez toho, aby v naší domácnosti byl otec?

Jsme to ty a já, sraženi nemocí a nasloucháním doktorovi, který vyslovuje děsivá slova o rakovině, která se pak přerodí ve strach a paniku. Je to jako skvrna na oblečení. Je to svobodný člověk, obklopený ženatými kamarády a jejich dětmi, který se topí v osamělosti a ptá se: "Kdy, Pane? Proč?" Je to podnikatel, který tomu dal za ta léta všechno, co měl, to nejlepší, zcela vše, a teď čelí bankrotu. Cítí se tak ztracený, zbytečný, jako ten, kdo totálně selhal.

Taková víra, která se prochází údolím stínu smrti, nás postrkuje dopředu a šlape po stezkách s názvem "turisté na přechodu" nebo "neodvažujte se jít dál." Ne, v takovém místě najdeš pravé křesťany. Nadšený pastor, kterému rve srdce, když vidí sbor, který se potápí v ošklivém rozdělení. Muž nebo žena víry, kteří jsou opuštění a podvedení, protože dostali ránu do živého kvůli rozvodu, který už nejde napravit. Zlomenina duše je tak úporná, že tato osoba skutečně cítí, že bude kulhat po zbytek svého života.

Je to víra, která má tu schopnost a znovu vybuduje, obnoví dokonce vzkřísí. Abraham přišel o svůj oltář (podívej se do Genesis 12). V zemi byl hlad a slova z Písma nám nadzvedávají skutečný, leč bolestný závoj, jež přikrýval to, co se mu opravdu přihodilo.

Milý čtenáři, Bible je nenahraditelným zrcadlem pravdy a jejím záměrem a vizí je zachránit tvůj život (podívej se do Jakuba 1:23 – 25).

__________

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, častý řečník na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to na území Kanady, kde je jen málo úspěšných protestanských církví.