FALEŠNÍ PASTÝŘI

Problémem sboru v Thyatirách bylo koketování se svůdnými, ďábelskými služebníky. Představ si reakci pastora, když četl tato slova: "Andělu sboru v Thyatirech napiš: ‚Toto praví Syn Boží, který má oči jako plamen ohně." (Zjevení 2:18 a, ČSP).

Dopis pokračuje pochvalou: "Andělu sboru v Thyatirech napiš: "Znám tvé skutky a tvou lásku,věrnost a službu, tvou vytrvalost a tvé poslední skutky, hojnější než ty první." Ježíš zde opětovně říká: "Znám tvoje skutky. Tvoje láska, víra, služba a vytrvalost jsou větší než v době, kdy jsi začínal." Nejlepší ze všeho je, když jim Pán říká: "Vím, že mne milujete" On je nekárá za ztrátu intimního vztahu s Ním.

Ale pak čteme tato pronikavá slova: "Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, vyučuje a svádí mé otroky, aby smilnili a jedli maso obětované modlám." (Zj 2:20)

Kdo přesně je Jezábel, kterou tady zmiňuje? Ježíš hovoří o falešných pastýřích. Kárá pastora v Thyatirách za to, že trpí chamtivé služebníky, kteří svádějí Jeho lidi. Odkaz na Jezábel tady ukazuje více, než jen služebníky, kteří jsou žádostiví. Tito falešní pastýři ve skutečnosti vymýšlejí schémata, aby vykonali a naplnili svoje žádosti. Jednoduše aplikováno, jméno Jezábel je symbolem pro všechno, co je v Pánových očích zlé a ohavné.

Jak matoucí obrázek jsme dostali. Toto jsou lidé, kteří milují Pána, oddaní muži a ženy Boží. Jsou vytrvalí, věrně dávají a milují Ježíše. Jak tito věřící mohou být přitahováni falešnými proroky? Jak by vůbec někdy mohli být svedeni zkaženými služebníky, kterými Bůh pohrdá?

Napříč evangelii Ježíš varuje před falešnými pastýři, kteří přišli s tím, že hledají, koho by pohltili, a svedou mnohé. Jsem v šoku kvůli chybějícímu rozlišení davů lidí, kteří setrvávají v jejich falešných naukách. Děje se to tobě? Krmí se tvoje duše televizním evangeliem, které je ve skutečnosti démonické? Piješ z poselství od učitelů prosperity, které apeluje na tvoje žádosti a bere poslední zbytky soudnosti?

Ježíš důrazně napomíná ty, kteří věrně stojí proti služebníkům Jezábel: "Pouze držte pevně, co máte, dokud nepřijdu." (2:25) Říká: "Naučili jste se pravému rozlišování. Nedovolíte, aby jste byli unášeni každým větrem a vlnou učení. Takže nyní jen dál držte. Nedovolte, aby jste byli svedeni. To je vše, o co žádám. Nevkládám na vás žádné další břemeno dokud nepřijdu." (podívej se na verš 2:24)