PRŮVODCE by Gary Wilkerson

Před několika lety jsem se vydal se svými přáteli na výlet do San Antonia v Texasu. Chtěli jsme navštívit Alama. Jeden z nás se nabídl, že bude navigovat. „Je to moje rodné město a potěšilo by mě, kdybych vás mohl vést,“ řekl. Jakmile jsme ale přijeli do San Antonia, trochu nás zmátlo, že jsme už třikrát projeli okolo stejného obchodního domu.

„Hele, nejezdíme pořád dokola?“, zeptal se někdo. „Ne, kdepak, blížíme se k cíli,“ ujišťoval nás náš přítel.

Nacházeli jsme se v nebezpečné čtvrti – potom ve velké dopravní zácpě – a pak jsme opět jezdili dokola. Nakonec někdo našemu příteli řekl: „Hele, myslel jsem, že se tady vyznáš. Říkal jsi, že je to tvoje rodné město.“ „Taky že je,“ odpověděl, „ale odstěhovali jsme se odsud, když mi byly dva roky.“

Samozřejmě, že Michael nebyl naším perfektním průvodcem. Měl dobré úmysly, nikoli však představu, kudy nás má vést. Představuje takového průvodce, o němž si možná myslíme, že bychom ho v životě chtěli. Nakonec nás ale povede stále dokola místo toho, aby nás vedl k bohatému a spokojenému životu, jaký pro nás naplánoval Ježíš.

Jiný průvodce zase může mít správné informace, bude mu ale chybět jiná nezbytnost. Se svou ženou Kelly jsem se vydal na misii na Filipíny. Když jsme měli volný den, jeli jsme s doprovodem na kánoi. Posádku lodi tvořilo několik malých, avšak atleticky vypadajících, Filipínců. V jednu chvíli jsme se dostali na místo, kde bylo v řece málo vody a nemohli jsme tudy proplout. „Uf,“ pomyslel jsem si, „to je určitě konec cesty.“ K mému údivu naši silní mladí průvodci kánoi nadzvedli – i se mnou a s Kelly! - a přenesli nás do hlubších vod. „Jé,“ pomyslel jsem si, „tomu říkám spolehliví průvodci!“

Později jsme se dostali na krásné místo, kde se řeka rozšiřovala, a velitel dal pokyn, aby přestali veslovat. „No né,“ pomyslel jsem si, „nyní se dozvíme něco zajímavého o historii. Asi je zde místo, kde demokratičtí lídři této země plánovali revoluci.“ Viditelně vzrušen nás náš průvodce upozornil: „Tady se točil film Rambo!“

To nás trochu zklamalo. Brzy jsme ale dorazili na jiné krásné místo, kde se řeka rozevírala až ke svěžímu zelenému poli. Vypadalo to, jako kdyby se tam odehrála nějaká historická bitva. „Na tomto místě,“ řekl průvodce a odkašlal si, „měli Brad Pitt a Angelina Jolie piknik!“ 


V životě existují průvodci se znalostmi, jež nám pomohou v nesnadných rozhodováních. Mají ale také znalosti, které nás dovedou do života v hojnosti zaslíbeného Ježíšem?