PRAVDIVÉ EVANGELIUM

Jaké je pravé evangelium Ježíše Krista?

Hospodin řekl Petrovi: “Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.” (Matouš 16:24).

Patřit k Ježíšově církvi znamená více než jednoduše věřit v Něj. Mnoho křesťanů dnes pouze “dá hlas Ježíši.” Jejich postoj je: “Hlasoval jsem pro Krista. To ze mě dělá člena Jeho strany.” Ale jakmile dají svůj hlas, odejdou pryč a zapomenou všechno o Jeho vládě nad jejich životy.

Ježíš říká, že patřit do Jeho církve znamená zavázat se Jej následovat. A to představuje život plný sebezapření a nesení kříže. “Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.” (Matouš 10:38).

Náš Pán to vysvětluje: “Pokud jsi v Mé církvi, pak buď připraven trpět a být pronásledován pro svoji víru. Buď připraven odepřít si všechnu slávu a světské potěšení.”

Skutečností je, že Kristova církev nebyla nikdy přijata světem a nikdy nebude. Pokud žiješ pro Ježíše, nebudeš se muset oddělit od společnosti ostatních; oni to udělají za tebe. Všechno co musíš udělat, je žít pro Něj a budou tě odmítat a nazývat zlým: “Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka.” (Lukáš 6:22). Přesto Ježíš dodává, že toto je cesta, která vede ke skutečnému naplnění. “Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.” (Matouš 16:25). Jinými slovy: “Jediný způsob, jak najdeš smysl života je to, že Jej Mně ho celý vydáš. Pak najdeš skutečnou radost, pokoj a uspokojení.” Kristus nám říká: “Moje církev nemá poskvrny ani vrásky. Takže když přijdeš ke Mně, tak musíš chtít odložit všechny hříchy. Musíš poddat všechno Mně, zcela zemřít sám sobě, všem bezbožným ambicím a svému „já“. Vírou budeš pohřben se Mnou. Ale já tě vzkřísím do nového života.”