VEDENÝ DOBRÝM PASTÝŘEM by Gary Wilkerson

“Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. . . . „Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.” (Jan 10:12, 14-15, NLT).

Tak si to uvědomme, že i ten nejoddanější pastor je najatý člověk. Je to někdo, komu Dobrý Pastýř důvěřuje, osvědčený pracovník, který byl najat, aby se staral o ovce. Někdy však ani věrohodný služebník není rovnocenným soupeřem zoufalého, hladového vlka (pokud tento služebník není nadpřirozeně obdarován jako byl David).

Je tím myšleno, že i ten nejlepší pastor tě může někdy zklamat. Konec konců je to jen člověk. On tě nezná tak dobře, jako tě zná ten Dobrý Pastýř. Nepochopte mě špatně, většina z nás potřebuje poradenství věrného pastora. Někdy můžeme potřebovat i moudrost profesionálního poradce. Písmo nám říká, že je moudrost v množství rádců, včetně našich oddaných křesťanských přátel. Rozdíl je v tom, že Ježíš je tu pro nás vždy: “Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. ” (10:11). Ježíš tě nikdy nezklame, neopustí a vždy má na mysli jen to nejlepší pro tebe.

My všichni známe tu slavnou scénu v evangeliích, kde Ježíš zpřevracel stoly směnárníků v chrámě. Tento jeho čin měl také symbolický smysl. Ježíš převracel podřadný náboženský systém a vyjadřoval tím: “Vy vedoucí máte být pastýři těchto lidí, ale vy jim prodáváte oběti místo toho, abyste dávali pravé oběti Otci. Já zpřevracím Váš systém. Já jsem Dobrý Pastýř, který pokládá Svůj život za ovce. Já je věrně povedu na dobrou pastvu, která je nasytí, že nebudou mít ničeho nedostatek.” Pokud chceš skutečné vedení v životě, naslouchej Pastýřově hlasu. Může a nemusí k tobě mluvit hlasitě, ale vždy k tobě mluví skrze Písmo. Potřebuješ směr ve svém životě? On pro tebe má jen dvě slova: “Následuj mě.” Upři svoje oči na Ježíše. Zaměř se na to, co říká Jeho slovo a poslouchej Ho. Můžeš Mu důvěřovat, že tě povede a i pro tebe bude platit Jeho zaslíbení o bohatém a naplněném životě!