JEŽÍŠ JE NÁDHERNÝ - Gary Wilkerson

“Ježíš je nádherný.” Zdráhám se používat toto sousloví, protože ukazuje příliš málo z úchvatného množství jeho slávy. A nepoužívám slovo “nádherný” tak, jak se obvykle užívá, např. “Není překrásná?” nebo “Není pohledný?” Nemůžeme změřit hloubku Ježíšovy krásy — jak je slavný, úžasný, podivuhodný, oddělený a jedinečný.
Přes to stojí za to všechny jeho atributy opakovat znovu a znovu a znovu. Ježíš je starostlivý, laskavý, vzácný. Je plný vznešenosti a krásy. Budí úžas, je silný a mocný. Je bystrý, moudrý a výjimečný. A nikdy nezklame!
Ježíš nikdy nechybuje, nikdy neumdlévá a nikdy není vyčerpaný ani na moment. Vždy nám naslouchá a vždy se za nás přimlouvá. Kvůli nám nikdy nepřestane bojovat se Satanem a nikdy nás nepřestane milovat. Ani tehdy, když zklameme.
Bible popisuje Ježíše způsobem, jímž by nikdy nepopisovala nás. Izaiáš říká, že v Něm nebylo lsti, což znamená, že neměl žádné falešné motivy. Nekázal proto, aby přitáhl davy, a neuzdravoval, aby oslnil společnost. Dále je psáno, že byl pokoušen všemi možnými způsoby, tedy že prošel každou bitvou, které čelíš ty nebo já. Přesto je tak dokonalý, že i v těchto pokušeních zůstal bez hříchu. Ve skutečnosti řekl Otci: “Činit Tvou vůli je pro mě potěšení.”
Takže jak Ježíš popisuje sebe? Říká, že je krotký a pokorný v srdci. Nicméně Jeho výraz “pokorný” neznamená skromný; jeho význam je mnohem silnější. Znamená, že He se vědomě sklonil ze svého právoplatného místa na nebesích a stal se tělem. Odložil své kralování v nebi, aby oblékl závislou podobu svého božství, takže jako člověk spoléhal na Otce, že Ho zmocní pro veškeré pozemské aktivity. Hovořme o skutečné pokoře! Kdo se vzdá moci, když ji jedou získá? A nikdo nemá takovou moc, kterou disponoval Ježíš. To, co udělal, je nádherné!