RŮST DO SÍLY

Slova Davida: „Před lidskými syny prokazuješ svou dobrotu těm, kdo v Tobě hledají útočiště. Skrýváš je v úkrytu své přítomnosti“ (Žalm 31:19 - 20).
Přišel čas, abychom se uchýlili do samoty s Kristem a vylili mu svá srdce.
Až se na nás přižene zuřivá vichřice, každý budeme potřebovat osobní a jedinečný zdroj, který nám dodá sílu. Nikdo z nás nebude moci vzdorovat bouřce pouze vlastní silou či silou druhého člověka.  Tehdy nás nebude moci podržet ani kolega, pastýř, přítel, či snad Boží prorok.
Tuto pravdu vidíme v Ježíšově podobenství o bláznivých pannách. Když se snažily půjčit si olej od moudrých pannen, bylo jim řečeno: „Jděte a nakupte olej sobě. Neboť máme nedostatek oleje, aby vystačil pro nás a vás dohromady.“ (viz Matouš 25:9).
Slyšíte, co Ježíš říká v tomto podobenství? Varuje všechny Své děti: „Nikdo nemá dostatek víry, aby tě nesl. Musíš mít svůj vlastní zdroj víry a důvěry ve Mě.
Je to velmi jednoduché: Potřebuješ svůj vlastní zdroj síly. Nedostaneš ji z pouhého čtení knih, poslouchání kázání nebo nahrávek vyučování. Ani ji nezískáš, když se zapojíš do společné chvály či konáním dobrých skutků. Tato síla přichází, když budeš přebývat s Pánem v Jeho přítomnosti.
Říkám nyní každému křesťanovi: Nastal čas, aby ses přiblížil k Ježíši. Potřebuješ Jeho přítomnost více než kdy jindy!
Žalmista hovoří o těch, kteří se objevili před Pánem na Siónu: „Pokračují stále s novou silou“ (Žalm 84:8). Bylo nám řečeno: „Ti, kteří věří a modlí se, nebudou umdlévat v těžkých časech. Budou růst do síly, protože důvěřují Bohu.“