TO MÍSTO BYLO TAK TICHÉ

Před lety jsem byl pozván, abych promluvil na univerzitě Yale. Po svém příjezdu jsem byl varován, že skupina demonstrantů v publiku byla připravená mě přerušit. Jak jsem vstoupil na pódium, viděl jsem, že někteří z protestujících drží transparenty.
Moje poselství té noci bylo: „Peklo: co to je a kdo tam směřuje.“ Kázal jsem přesně to, co Ježíš řekl: „Bude tam pláč, kvílení a skřípání zubů“ (Matouš 13:50). Jak jsem mluvil, v hledišti bylo naprosté ticho a místnost byla plná těžkého usvědčení. Poté všichni vyšli ven, ohromeni a v naprostém tichu.
Nikdy nezapomenu na tuto bohoslužbu. Na tomto místě byla skutečná Boží bázeň, úcta a respekt, a to i mezi těmi, kteří jsou nejvíce odolní vůči evangeliu. Známý novinář z New York Times tuto událost zachytil a později mi řekl: „Místo bylo tak tiché, že bylo slyšet i moje pero.“
Když jsem po té procházel předsíní, někteří demonstranti tam pořád stáli se svými transparenty. Když mě uviděli, odvrátili se. Neměli žádné vysvětlení pro Boží majestát a svatost, s nimiž se právě setkali.
Říkám vám, že ty dny Boží bázně jsou dávno pryč. Dnes Satan rozšířil evangelium pohodlí. Na stěnách autobusů v New Yorku jsou placené reklamy, které sdělují: „Není žádný bůh – užijte si sebe!“ Na londýnských autobusech visí podobné texty: „Není žádný bůh – pojďme se bavit!"
Proč taková vyjádření vůči Bohu přetrvávají v průběhu historie? Je to proto, že lidstvo nikdy nebylo schopno se úplně zbavit strachu z následků hříchu. Svět je ohrožen skutečností soudného dne, času konečného zúčtování a doslovného pekla. Duch svatý je věrný a varuje každou generaci bez ohledu na to, jak je zvrácená. A hovoří právě teď!