POŘÁD NAVŠTĚVUJEŠ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ? - Carter Conlon

“Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joaba a s ním své služebníky i celý Izrael, aby hubili Amónovce a oblehli Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě” (2 Samuelova 11:1).
Zde začal rozpad božského pořádku: David začal posílat další ven do bitvy, zatímco sám zůstával doma. Bylo to, proto, že přišel na to, že bojoval příliš dlouho; vybojoval dost vítězství. Chtěl se jen na chvíli zastavit a jen přivonět ke květinám.
Jistě mohu Davidovi rozumět. V mém životě jsem měl okamžiky, kdy jsem si říkal: “Bože, jak dlouho musím nést tuto tíhu? Bojoval jsem tak dlouho. Nemohu se z tohoto jednoduše v určitém období jenom radovat?”
Toto je běžný boj mezi Božím lidem, zvláště zde v Americe. Nemohu si pomoci  nepřemýšlet o tom, jak jsme z velké části vyklidili modlitební setkání a osobní Boží dílo — osobní svatost; osobní hlásání evangelia. Dali jsme našich deset nebo dvacet dolarů měsíčně, abychom podporovali těch několik málo misionářských rodin, které jsme vyslali a které se staly naším příspěvkem na Boží dílo. Mezitím jsme přestali chodit na modlitební setkání. Vybrali jsme si snadnější cestu a řekli jsme: “Bože, ty jsi nám požehnal a získal pro nás skvělá vítězství. Tvé jméno je stále uctíváno; některé hlasy stále mluví pro tebe, takže si myslím, že zůstanu doma. Jen si na chvíli jdu odpočinout, protože jsem celý den tvrdě pracoval. Proč potřebuji vyjít ven a modlit se?” Domnívali jsme se, že někdo někde jinde převedl bitvu na další stranu. Přesto, jakmile jsme opustili modlitební setkání, tak začalo naše klesání.
Bible pokračuje v tom, že nám říká, co se stalo poté, co si David vybral zůstat doma místo toho, aby vyšel do bitvy. “Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu (nebo v dnešní době bych mohl říci, “a z internetu”), která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu” (2 Samuelova 11:2).
David nakonec podlehl chtíči a nestřídmosti — další obraz toho, co se děje v naší době.
Carter Conlon se přidal k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na pozvání zakladatele Dawida Wilkersona, starším pastorem byl ustanoven v roce 2001.