JINÝ „JEŽÍŠ“

Písmo znovu a znovu poukazuje na Boží bázeň: „Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla!“ (Přísloví 3:7). „Úcta k Hospodinu je nenávist ke zlu. Pýchu a povýšenost, zlé způsoby a pokrytecká ústa nesnáším“ (Přísloví 8:13). „Láskou a věrností se usmiřuje vina, úctou k Hospodinu se vyhneš zlu“ (Přísloví 16:6)
Když zde není Boží bázeň, lidé musí vynalézt evangelium pohodlí.
Svět vytvořil evangelium, ve kterém není žádný Bůh, a tedy žádné nebe či peklo. Neexistuje žádný posmrtný život, nic a nikdo, komu se zodpovídat.
Kde se nachází Ježíš v tomto evangeliu pohodlí? Je jeho velmi důležitou součástí – ale je to úplně jiný Ježíš! Tento „jiný Ježíš“ je prezentován jako podstata lidské lásky, v jádru velmi tolerantní člověk. Zahrnuje všechna náboženství, přijímá manželství stejného pohlaví a prohlašuje, že neexistuje žádná taková věc jako dobro nebo zlo. Neexistují tu žádní hříšníci – a tak není zmínka o hříchu ani o deviantním chování. Jeho poselstvím je, že se nemusíte měnit, protože s vámi není nic v nepořádku. V něm prostě není žádný soud nebo hněv.
Pavel to nazval „jiným evangeliem“ (Galatským 1:6) a varoval, že ti, kteří ho kážou, „překrucují evangelium Kristovo“ (Galatským 1:7). Snadno si představíte, že je to svůdné evangelium, které láká mnoho lidí. Zástupy, zejména mladí lidé, se v něm zhlédli. To vysvětluje, proč rostoucí počet křesťanské mládeže uznává nemorální chování a manželství stejného pohlaví. Dokonce mnoho evangelických církví přijímá toto svůdné evangelium. Všechno se děje tak, jak Pavel varoval: „Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži“ (2. Tesalonickým 2:11).